Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.44.10

Verš

na sabhāṁ praviśet prājñaḥ
sabhya-doṣān anusmaran
abruvan vibruvann ajño
naraḥ kilbiṣam aśnute

Synonyma

na — ne; sabhām — do shromáždĕní; praviśet — mĕl by vstoupit; prājñaḥ — moudrý človĕk; sabhya — členů shromáždĕní; doṣān — hříšné přečiny; anusmaran — mající na pamĕti; abruvan — nemluvící; vibruvan — mluvící nesprávnĕ; ajñaḥ — nevĕdomý (nebo přestírající nevĕdomost); naraḥ — človĕk; kilbiṣam — hřích; aśnute — přivodí si.

Překlad

Moudrý človĕk by nemĕl vstoupit do shromáždĕní, pokud ví, že jeho účastníci páchají nepravosti. A pokud poté, co do takového shromáždĕní vstoupil, nepromluví pravdu, promluví lživĕ nebo se vymlouvá na nevĕdomost, zajisté si přivodí hřích.