Skip to main content

Sloka 5

Text 5

Verš

Text

evaṁ nirbhartsito ’mbaṣṭhaḥ
kupitaḥ kopitaṁ gajam
codayām āsa kṛṣṇāya
kālāntaka-yamopamam
evaṁ nirbhartsito ’mbaṣṭhaḥ
kupitaḥ kopitaṁ gajam
codayām āsa kṛṣṇāya
kālāntaka-yamopamam

Synonyma

Synonyms

evam — takto; nirbhartsitaḥ — jemuž bylo vyhrožováno; ambaṣṭhaḥ — vodič slona; kupitaḥ — rozlícený; kopitam — rozzuřeného; gajam — slona; codayām āsa — pobídl; kṛṣṇāya — proti Kṛṣṇovi; kāla — časem; antaka — smrtí; yama — a Yamarājem; upamam — srovnatelný s.

evam — thus; nirbhartsitaḥ — threatened; ambaṣṭhaḥ — the elephant-keeper; kupitaḥ — angered; kopitam — the enraged; gajam — elephant; codayām āsa — he goaded; kṛṣṇāya — toward Kṛṣṇa; kāla — time; antaka — death; yama — and Yamarāja; upamam — comparable to.

Překlad

Translation

Tato výhrůžka vodiče slona rozlítila. Pobídl svého zuřivého slona, který vypadal, že se vyrovná času, smrti i Yamarājovi, aby Pána Kṛṣṇu napadl.

Thus threatened, the elephant-keeper became angry. He goaded his furious elephant, who appeared equal to time, death and Yamarāja, into attacking Lord Kṛṣṇa.