Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.41.10

Verš

bhavān praviśatām agre
saha-yānaḥ purīṁ gṛham
vayaṁ tv ihāvamucyātha
tato drakṣyāmahe purīm

Synonyma

bhavān — ty; praviśatām — mĕl bys vstoupit; agre — napřed; saha — spolu s; yānaḥ — kočárem; purīm — do mĕsta; gṛham — a svého domova; vayam — my; tu — naopak; iha — zde; avamucya — když sesedneme; atha — potom; tataḥ — nato; drakṣyāmahe — uvidíme; purīm — mĕsto.

Překlad

(Pán Kṛṣṇa řekl:) Vezmi kočár a jeď do mĕsta před námi. Potom jdi domů. My se půjdeme do mĕsta podívat, až si zde chvíli odpočineme.