Skip to main content

Sloka 25

Text 25

Verš

Texto

bhrātuḥ samanutaptasya
kṣānta-roṣā ca devakī
vyasṛjad vasudevaś ca
prahasya tam uvāca ha
bhrātuḥ samanutaptasya
kṣānta-roṣā ca devakī
vyasṛjad vasudevaś ca
prahasya tam uvāca ha

Synonyma

Palabra por palabra

bhrātuḥ — vůči svému bratru Kaṁsovi; samanutaptasya — díky jeho lítosti; kṣānta-roṣā — opustil ji hněv; ca — také; devakī — Kṛṣṇova matka, Devakī; vyasṛjat — upustil od; vasudevaḥ ca — Vasudeva také; prahasya — usmívající se; tam — Kaṁsovi; uvāca — řekl; ha — v minulosti.

bhrātuḥ — hacia su hermano Kaṁsa; samanutaptasya — por su arrepentimiento; kṣānta-roṣā — se liberó de la ira; ca — también; devakī — la madre de Kṛṣṇa, Devakī; vyasṛjat — abandonó; vasudevaḥ ca — también Vasudeva; prahasya — sonriente; tam — a Kaṁsa; uvāca — dijo; ha — en el pasado.

Překlad

Traducción

Když Devakī viděla, že její bratr se při vysvětlování událostí předurčených osudem skutečně kaje, opustil ji všechen hněv. I Vasudeva se přestal hněvat a s úsměvem Kaṁsovi řekl:

Al ver el sincero arrepentimiento de su hermano mientras explicaba los designios del destino, Devakī vio desvanecerse toda su ira. Vasudeva, que también se liberó de la ira, sonrió y dirigió a Kaṁsa las siguientes palabras.

Význam

Significado

Devakī a Vasudeva byli oba vznešené osobnosti a přijali pravdu, kterou jim Kaṁsa předkládal-že vše je předem dáno osudem. Podle proroctví mělo Devakino osmé dítě Kaṁsu zabít. Vasudeva a Devakī tedy za všemi těmito událostmi viděli velký plán Nejvyšší Osobnosti Božství. Jelikož se Pán již narodil v podobě lidského dítěte a byl v bezpečí v péči Yaśody, vše probíhalo podle plánu a nebylo třeba, aby dále chovali vůči Kaṁsovi zášť. Proto přijali jeho slova.

Devakī y Vasudeva, que eran personalidades muy elevadas, aceptaron la explicación de Kaṁsa de que todo son designios de la providencia. Según la profecía, Kaṁsa sería matado por el octavo hijo de Devakī. Por esa razón, Vasudeva y Devakī veían que, detrás de todos aquellos acontecimientos, estaba el gran plan de la Suprema Personalidad de Dios. El Señor ya había nacido en forma de niño humano, y se encontraba a salvo con Yaśodā, de modo que todo sucedía conforme a un plan previsto, y los malos sentimientos contra Kaṁsa ya no tenían razón de ser. Por consiguiente, aceptaron las palabras de Kaṁsa.