Skip to main content

Sloka 4

ТЕКСТ 4

Verš

Текст

śrī-bhagavān uvāca
tāta saumyāgataḥ kaccit
sv-āgataṁ bhadram astu vaḥ
api sva-jñāti-bandhūnām
anamīvam anāmayam
рӣ-бхагавн увча
тта саумйгата каччит
св-гата бхадрам асту ва
апи сва-джти-бандхӯнм
анамӣвам анмайам

Synonyma

Пословный перевод

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil; tāta — ó strýčku; saumya — ó laskavý; āgataḥ — přijel jsi; kaccit — zdali; su-āgatam — vítej; bhadram — vše dobré; astu — nechť je; vaḥ — pro tebe; api — zdali; sva — pro tvé přátele a dobrodince; jñāti — důvĕrné příbuzné; bandhūnām — a ostatní členy rodiny; anamīvam — nepřítomnost neštĕstí; anāmayarn — nepřítomnost nemoci.

рӣ-бхагавн увча — Верховный Господь сказал; тта — о дядя; саумйа — о благородный; гата — прибыл; каччит — ли; су-гатам — добро пожаловать; бхадрам — удачно; асту — пусть будет; ва — тебе; апи — ли; сва — твоим дорогим друзьям; джти — близким родственникам; бандхӯнм — и другим членам семьи; анамӣвам — свобода от несчастья; анмайам — свобода от болезней.

Překlad

Перевод

Nejvyšší Pán pravil: Můj milý, laskavý strýčku Akrūro, mĕl jsi pohodlnou cestu? Přeji ti všechno štĕstí. Jsou naši přátelé, dobrodinci a příbuzní, blízcí i vzdálení, štastní a zdraví?

Верховный Господь сказал: Почтенный дядюшка Акрура, благополучно ли прошло твое путешествие? Да сопутствует тебе удача! Счастливы ли наши дорогие друзья и родственники, близкие и дальние, и в добром ли они здравии?