Skip to main content

Sloka 39

Text 39

Verš

Text

tatropaspṛśya pānīyaṁ
pītvā mṛṣṭaṁ maṇi-prabham
vṛkṣa-ṣaṇḍam upavrajya
sa-rāmo ratham āviśat
tatropaspṛśya pānīyaṁ
pītvā mṛṣṭaṁ maṇi-prabham
vṛkṣa-ṣaṇḍam upavrajya
sa-rāmo ratham āviśat

Synonyma

Synonyms

tatra — tam; upaspṛśya — poté, co se dotkl vody; pānīyam — v ruce; pītvā — poté, co se napil; mṛṣṭam — sladké; maṇi — jako drahokamy; prabham — zářící; vṛkṣa — stromů; ṣaṇḍam — k háji; upavrajya — poté, co vyjel; sa-rāmaḥ — s Balarāmou; ratham — na kočár; āviśat — nastoupil.

tatra — there; upaspṛśya — touching the water; pānīyam — in His hand; pītvā — drinking; mṛṣṭam — sweet; maṇi — like jewels; prabham — effulgent; vṛkṣa — of trees; ṣaṇḍam — a grove; upavrajya — moving up to; sa-rāmaḥ — with Balarāma; ratham — the chariot; āviśat — He mounted.

Překlad

Translation

Sladká voda řeky zářila víc než oslnivé drahokamy. Poté, co se jí Pán Kṛṣṇa dotkl pro očištĕní, trochu se z ruky napil. Potom nechal kočár přemístit k háji stromů a spolu s Balarāmou do nĕj opĕt nastoupil.

The river’s sweet water was more effulgent than brilliant jewels. After Lord Kṛṣṇa had touched it for purification, He drank some from His hand. Then He had the chariot moved near a grove of trees and climbed back on, along with Balarāma.