Skip to main content

Sloka 10

Text 10

Verš

Text

agra-nyasta-viṣāṇāgraḥ
stabdhāsṛg-locano ’cyutam
kaṭākṣipyādravat tūrṇam
indra-mukto ’śanir yathā
agra-nyasta-viṣāṇāgraḥ
stabdhāsṛg-locano ’cyutam
kaṭākṣipyādravat tūrṇam
indra-mukto ’śanir yathā

Synonyma

Synonyms

agra — dopředu; nyasta — mířící; viṣāṇa — svých rohů; agraḥ — hroty; stabdha — strnulé; asṛk — krví podlité; locanaḥ — jeho oči; acyutam — na Pána Kṛṣṇu; kaṭa-ākṣipya — hledící úkosem; adravat — rozbĕhl se; tūrṇam — plnou rychlostí; indra-muktaḥ — vypuštĕný králem Indrou; aśaniḥ — blesk; yathā — jako.

agra — forward; nyasta — pointing; viṣāṇa — of his horns; agraḥ — the front; stabdha — glaring; asṛk — bloody; locanaḥ — his eyes; acyutam — at Lord Kṛṣṇa; kaṭa-ākṣipya — looking sideways; adravat — he ran; tūrṇam — at full speed; indra-muktaḥ — released by King Indra; aśaniḥ — a thunderbolt; yathā — like.

Překlad

Translation

Ariṣṭa namířil hroty svých rohů přímo před sebe a se strnulým, výhružným pohledem, který na Pána Kṛṣṇu upíral koutky svých krví podlitých očí, k Nĕmu vyrazil plnou rychlostí jako blesk vržený Indrou.

Pointing the tips of his horns straight ahead and glaring menacingly at Lord Kṛṣṇa from the corners of his bloodshot eyes, Ariṣṭa rushed toward Him at full speed, like a thunderbolt hurled by Indra.