Skip to main content

Sloka 13

Text 13

Verš

Text

nṛtyatī gāyatī kācit
kūjan nūpura-mekhalā
pārśva-sthācyuta-hastābjaṁ
śrāntādhāt stanayoḥ śivam
nṛtyatī gāyatī kācit
kūjan nūpura-mekhalā
pārśva-sthācyuta-hastābjaṁ
śrāntādhāt stanayoḥ śivam

Synonyma

Synonyms

nṛtyatī — tančící; gāyatī — zpívající; kācit — jistá gopī; kūjan — chrastící; nūpura — její nákotníčky; mekhalā — a její opasek; pārśva-stha — stojícího vedle ní; acyuta — Pána Kṛṣṇy; hasta-abjam — lotosovou ruku; śrāntā — jelikož se cítila unavená; adhāt — položila; stanayoḥ — na svá ňadra; śivam — příjemnou.

nṛtyatī — dancing; gāyatī — singing; kācit — a certain gopī; kūjan — murmuring; nūpura — her ankle bells; mekhalā — and her belt; pārśva-stha — standing at her side; acyuta — of Lord Kṛṣṇa; hasta-abjam — the lotus hand; śrāntā — feeling tired; adhāt — placed; stanayoḥ — upon her breasts; śivam — pleasing.

Překlad

Translation

Jiná gopī se unavila tím, jak s cinkajícími zvonky na kotnících a u pasu tančila a zpívala. Položila si tedy na ňadra příjemnou lotosovou ruku Pána Acyuty, který stál vedle ní.

Another gopī became fatigued as she danced and sang, the bells on her ankles and waist tinkling. So she placed upon her breasts the comforting lotus hand of Lord Acyuta, who was standing by her side.