Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.33.13

Verš

nṛtyatī gāyatī kācit
kūjan nūpura-mekhalā
pārśva-sthācyuta-hastābjaṁ
śrāntādhāt stanayoḥ śivam

Synonyma

nṛtyatī — tančící; gāyatī — zpívající; kācit — jistá gopī; kūjan — chrastící; nūpura — její nákotníčky; mekhalā — a její opasek; pārśva-stha — stojícího vedle ní; acyuta — Pána Kṛṣṇy; hasta-abjam — lotosovou ruku; śrāntā — jelikož se cítila unavená; adhāt — položila; stanayoḥ — na svá ňadra; śivam — příjemnou.

Překlad

Jiná gopī se unavila tím, jak s cinkajícími zvonky na kotnících a u pasu tančila a zpívala. Položila si tedy na ňadra příjemnou lotosovou ruku Pána Acyuty, který stál vedle ní.