Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.30.30

Verš

tasyā amūni naḥ kṣobhaṁ
kurvanty uccaiḥ padāni yat
yaikāpahṛtya gopīnām
raho bhunkte ’cyutādharam
na lakṣyante padāny atra
tasyā nūnaṁ tṛṇāṅkuraiḥ
khidyat-sujātāṅghri-talām
unninye preyasīṁ priyaḥ

Synonyma

tasyāḥ — Její; amūni — tyto; naḥ — nám; kṣobham — vzrušení; kurvanti — působí; uccaiḥ — nesmírnĕ; padāni — stopy; yat — protože; — která; ekā — samotná; apahṛtya — odvedená stranou; gopīnām — všech gopī; rahaḥ — na osamĕlém místĕ; bhuṅkte — užívá si; acyuta — Kṛṣṇy; adharam — rtů; na lakṣyante — nejsou vidĕt; padāni — nohy; atra — tady; tasyāḥ — Její; nūnam — jistĕ; tṛṇa — stébly trávy; aṅkuraiḥ — a vyrůstajícími šlahouny; khidyat — zraňovaná; sujāta — jemná; aṅghri — jejíchž nohou; talām — chodidla; unninye — zvedl; preyasīm — svou milou; priyaḥ — Její drahý Kṛṣṇa.

Překlad

Tyto stopy té jedinečné gopī nás velmi rozrušují. Ona jediná ze všech gopī byla odvedena na osamĕlé místo, kde si užívá Kṛṣṇových rtů. Podívejte, tady Její stopy není vidĕt! Tráva a šlahouny určitĕ zraňovaly Její jemná chodidla, a tak milovník svoji milou zvedl.