Skip to main content

Sloka 11

ТЕКСТ 11

Verš

Текст

te cautsukya-dhiyo rājan
matvā gopās tam īśvaram
api naḥ sva-gatiṁ sūkṣmām
upādhāsyad adhīśvaraḥ
те чаутсукйа-дхийо рджан
матв гопс там ӣварам
апи на сва-гати сӯкшмм
упдхсйад адхӣвара

Synonyma

Пословный перевод

te — oni; ca — a; autsukya — plné dychtivosti; dhiyaḥ — jejich mysli; rājan — ó králi Parīkṣite; matvā — považující; gopāḥ — pastevci; tam — Jeho; īśvaram — za Nejvyššího Pána; api — snad; naḥ — nám; sva-gatim — své sídlo; sūkṣmām — transcendentální; upādhāsyat — udĕlí; adhīśvaraḥ — nejvyšší vládce.

те — они; ча — и; аутсукйа — исполненные рвения; дхийа — их умы; рджан — о царь Парикшит; матв — думая; гоп — пастухи; там — Его; ӣварам — Верховным Господом; апи — возможно; на — нам; сва-гатим — Свою обитель; сӯкшмм — трансцендентную; упдхсйат — решит одарить; адхӣвара — верховный повелитель.

Překlad

Перевод

Pastevci si (poté, co slyšeli o Kṛṣṇovĕ zábavĕ s Varuṇou,) říkali, že Kṛṣṇa je jistĕ Nejvyšší Pán, a jejich mysli, ó králi, byly plné dychtivosti. Mysleli si: „Vezme nás Nejvyšší Pán do svého transcendentálního sídla?“

[Выслушав рассказ Нанды,] пастухи решили, что Кришна — это Сам Верховный Господь. Тогда, о царь, сильное желание вошло в их сердца, и они подумали: «Может быть, Верховный Господь позволит нам войти в Его трансцендентную обитель?»

Význam

Комментарий

Pro pastevce bylo vzrušující slyšet, jak se Kṛṣṇa vydal zachránit svého otce do Varuṇova sídla. Najednou si uvĕdomili, že jsou vlastnĕ ve styku s Nejvyšší Osobností Božství a radostnĕ se mezi sebou dohadovali o příznivém místĕ, kam se odeberou po skončení současného života.

Выслушав рассказ о том, как Кришна вызволил Своего отца из обители Варуны, пастухи необычайно воодушевились. Внезапно осознав, что все это время они общались с Верховной Личностью Бога, пастухи, охваченные радостью, стали строить планы о том, куда они попадут по окончании этой жизни.