Skip to main content

Sloka 11

Text 11

Verš

Text

te cautsukya-dhiyo rājan
matvā gopās tam īśvaram
api naḥ sva-gatiṁ sūkṣmām
upādhāsyad adhīśvaraḥ
te cautsukya-dhiyo rājan
matvā gopās tam īśvaram
api naḥ sva-gatiṁ sūkṣmām
upādhāsyad adhīśvaraḥ

Synonyma

Synonyms

te — oni; ca — a; autsukya — plné dychtivosti; dhiyaḥ — jejich mysli; rājan — ó králi Parīkṣite; matvā — považující; gopāḥ — pastevci; tam — Jeho; īśvaram — za Nejvyššího Pána; api — snad; naḥ — nám; sva-gatim — své sídlo; sūkṣmām — transcendentální; upādhāsyat — udĕlí; adhīśvaraḥ — nejvyšší vládce.

te — they; ca — and; autsukya — full of eagerness; dhiyaḥ — their minds; rājan — O King Parīkṣit; matvā — thinking; gopāḥ — the cowherd men; tam — Him; īśvaram — the Supreme Lord; api — perhaps; naḥ — to us; sva-gatim — His own abode; sūkṣmām — transcendental; upādhāsyat — is going to bestow; adhīśvaraḥ — the supreme controller.

Překlad

Translation

Pastevci si (poté, co slyšeli o Kṛṣṇovĕ zábavĕ s Varuṇou,) říkali, že Kṛṣṇa je jistĕ Nejvyšší Pán, a jejich mysli, ó králi, byly plné dychtivosti. Mysleli si: „Vezme nás Nejvyšší Pán do svého transcendentálního sídla?“

[Hearing about Kṛṣṇa’s pastimes with Varuṇa,] the cowherd men considered that Kṛṣṇa must be the Supreme Lord, and their minds, O King, were filled with eagerness. They thought, “Will the Supreme Lord bestow upon us His transcendental abode?”

Význam

Purport

Pro pastevce bylo vzrušující slyšet, jak se Kṛṣṇa vydal zachránit svého otce do Varuṇova sídla. Najednou si uvĕdomili, že jsou vlastnĕ ve styku s Nejvyšší Osobností Božství a radostnĕ se mezi sebou dohadovali o příznivém místĕ, kam se odeberou po skončení současného života.

The cowherd men were filled with excitement upon hearing how Kṛṣṇa had gone to the abode of Varuṇa to rescue His father. Suddenly realizing that they were in fact dealing with the Supreme Personality of Godhead, they joyfully conjectured among themselves about their auspicious destination after finishing their present life.