Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.27.27

Verš

kṛṣṇe ’bhiṣikta etāni
sarvāṇi kuru-nandana
nirvairāṇy abhavaṁs tāta
krūrāṇy api nisargataḥ

Synonyma

kṛṣṇe — Pána Kṛṣṇu; abhiṣikte — poté, co vykoupali; etāni — tito; sarvāṇi — všichni; kuru-nandana — ó milované dítĕ kuruovské dynastie; nirvairāṇi — prostí nepřátelství; abhavan — stali se; tāta — můj milý Parīkṣite; krūrāṇi — útoční; api — ačkoliv; nisargataḥ — od přírody.

Překlad

Ó Parīkṣite, milované dítĕ kuruovské dynastie, po obřadné koupeli Pána Kṛṣṇy se všechny živé bytosti, i ty, které jsou od přírody útočné, zcela zbavily svých nepřátelských sklonů.

Význam

Lidé nakažení jistým sofistikovaným cynicismem se tĕmto popisům, jak samotné uctívání Nejvyššího Pána vytvořilo na svĕtĕ rajské pomĕry, mohou posmívat. Moderní človĕk si bohužel vytvořil na zemi peklo, když cynicky odmítl nebe na zemi, přestože je možné skrze vĕdomí Kṛṣṇy. Zde popsaná situace, která vznikla pouhou příznivou obřadní koupelí Pána, je skutečnou dĕjinnou událostí. Dĕjiny se opakují, a tak je nadĕje, že hnutí pro vĕdomí Kṛṣṇy může znovu uvést svĕtové společenství do vynikající reality seberealizované existence.