Skip to main content

Sloka 51

ТЕКСТ 51

Verš

Текст

sa vai na ādyaḥ puruṣaḥ
sva-māyā-mohitātmanām
avijñatānubhāvānāṁ
kṣantum arhaty atikramam
са ваи на дйа пуруша
сва-мй-мохиттманм
авиджтнубхвн
кшантум архатй атикрамам

Synonyma

Пословный перевод

saḥ — On; vai — vskutku; naḥ — náš; ādyaḥ — prvotní Pán; puruṣaḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; sva-mayā-mohita-ātmanām — tĕch, jejichž mysli byly zmatené Jeho klamnou energií; avijñāta — kteří nechápali; anubhāvānām — Jeho vliv; kṣantum — odpustit; arhati — mĕl by; atikramam — přestupek.

са — Он; ваи — поистине; на — наш; дйа — предвечный Господь; пуруша — Верховная Личность Бога; сва-мй-мохита- тманм — тех, чьи умы сбиты с толку Его иллюзорной энергией; авиджта — не оценено; анубхвнм — тех, кем Его влияние; кшантум — простить; архати — может; атикрамам — оскорбление.

Překlad

Перевод

Byli jsme zmatení klamnou energií Pána Kṛṣṇy, a proto jsme nechápali Jeho vliv původní Osobnosti Božství. Nyní doufáme, že nám náš přestupek laskavĕ odpustí.

Мы были введены в заблуждение иллюзорной энергией Господа Кришны и потому не смогли осознать, сколь велик Он — предвечный Господь. Однако нас не покидает надежда, что Он простит нам наше оскорбление.