Skip to main content

Sloka 51

Text 51

Verš

Text

sa vai na ādyaḥ puruṣaḥ
sva-māyā-mohitātmanām
avijñatānubhāvānāṁ
kṣantum arhaty atikramam
sa vai na ādyaḥ puruṣaḥ
sva-māyā-mohitātmanām
avijñatānubhāvānāṁ
kṣantum arhaty atikramam

Synonyma

Synonyms

saḥ — On; vai — vskutku; naḥ — náš; ādyaḥ — prvotní Pán; puruṣaḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; sva-mayā-mohita-ātmanām — tĕch, jejichž mysli byly zmatené Jeho klamnou energií; avijñāta — kteří nechápali; anubhāvānām — Jeho vliv; kṣantum — odpustit; arhati — mĕl by; atikramam — přestupek.

saḥ — He; vai — indeed; naḥ — our; ādyaḥ — the primeval Lord; puruṣaḥ — the Supreme Personality of Godhead; sva-mayā-mohita-ātmanām — of those whose minds have been bewildered by His illusory potency; avijñāta — who did not understand; anubhāvānām — His influence; kṣantum — to forgive; arhati — should; atikramam — the offense.

Překlad

Translation

Byli jsme zmatení klamnou energií Pána Kṛṣṇy, a proto jsme nechápali Jeho vliv původní Osobnosti Božství. Nyní doufáme, že nám náš přestupek laskavĕ odpustí.

We were bewildered by Lord Kṛṣṇa’s illusory potency and thus could not understand His influence as the original Personality of Godhead. Now we hope He will kindly forgive our offense.