Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.22.22

Verš

dṛḍhaṁ pralabdhās trapayā ca hāpitāḥ
prastobhitāḥ krīḍana-vac ca kāritāḥ
vastrāṇi caivāpahṛtāny athāpy amuṁ
tā nābhyasūyan priya-saṅga-nirvṛtāḥ

Synonyma

dṛḍham — naprosto; pralabdhāḥ — podvedené; trapayā — studu; ca — a; hāpitāḥ — zbavené; prastobhitāḥ — vysmívané; krīḍana-vat — jako panenky na hraní; ca — a; kāritāḥ — donucené jednat; vastrāṇi — jejich šaty; ca — a; eva — vskutku; apahṛtāni — ukradené; atha api — přesto; amum — vůči Nĕmu; tāḥ — ony; na abhyasūyan — necítily nepřátelství; priya — svého milého; saṅga — díky společnosti; nirvṛtāḥ — šťastné.

Překlad

Přestože byly gopī naprosto podvedené, připravené o svou cudnost, zesmĕšnĕné a donucené se chovat jako panenky na hraní, a přestože jim byly ukradeny šaty, vůbec nepocítily vůči Śrī Kṛṣṇovi nepřátelství. Naopak byly šťastné, že dostaly tuto příležitost se setkat se svým milým.

Význam

Śrīla Prabhupāda komentuje: „Tento postoj gopī popisuje Pán Caitanya Mahāprabhu ve své modlitbĕ: ,Můj milý Pane Kṛṣṇo, můžeš Mĕ obejmout, můžeš po Mnĕ šlapat nebo Mi můžeš zlomit srdce tím, že se přede Mnou nikdy neukážeš. Můžeš si dĕlat, co se Ti zlíbí, protože máš úplnou volnost v jednání. Ať však udĕláš cokoliv, zůstaneš vĕčnĕ Mým Pánem. Nemám nikoho jiného, koho bych uctíval.̀ Takový je postoj gopī ke Kṛṣṇovi.“