Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.20.20

Verš

meghāgamotsavā hṛṣṭāḥ
pratyanandañ chikhaṇḍinaḥ
gṛheṣu tapta-nirviṇṇā
yathācyuta-janāgame

Synonyma

megha — mraků; āgama — kvůli příchodu; utsavāḥ — kteří slaví svátek; hṛṣṭāḥ — rozradostnĕní; pratyanandan — křičeli na uvítanou; śikhaṇḍinaḥ — pávi; gṛheṣu — ve svých domovech; tapta — ti, kdo se souží; nirviṇṇāḥ — a pak jsou šťastní; yathā — jako; acyuta — neklesající Osobnosti Božství; jana — oddaných; āgame — po příchodu.

Překlad

Když pávi spatřili první mraky, začali jásat a radostnĕ křičet na uvítanou, tak jako lidé soužení v rodinném životĕ cítí štĕstí, když je navštíví čistí oddaní Nejvyššího Pána, jenž nikdy neklesá.

Význam

Když se po suchém letním období s hřmĕním objeví první dešťové mraky, pávi se radují a začínají nadšenĕ tancovat. Śrīla Prabhupāda doplňuje: „S tím máme praktickou zkušenost: mnozí naši žáci byli předtím, než přišli do styku s vĕdomím Kṛṣṇy, bez inspirace a zasmušilí, ale poté, co se setkali s oddanými, tančí radostnĕ jako pávi.“