Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.19.10

Verš

nūnaṁ tvad-bāndhavāḥ kṛṣṇa
na cārhanty avasāditum
vayaṁ hi sarva-dharma-jña
tvan-nāthās tvat-parāyaṇāḥ

Synonyma

nūnam — jistĕ; tvat — Tvoji; bāndhavāḥ — přátelé; kṛṣṇa — náš drahý Śrī Kṛṣṇo; na — nikdy; ca — a; arhanti — zaslouží si; avasāditum — být zničeni; vayam — my; hi — navíc; sarva-dharma-jña — ó dokonalý znalče povahy všech bytostí; tvat-nāthāḥ — mající Tĕ za svého Pána; tvat-parāyaṇaḥ — oddaní Tobĕ.

Překlad

Kṛṣṇo! Tví přátelé si jistĕ nezaslouží zkázu. Ó znalče povahy všech vĕcí, přijali jsme Tĕ za svého Pána a jsme Tobĕ odevzdanými dušemi!