Skip to main content

Sloka 7

Text 7

Verš

Text

vanaṁ kusumitaṁ śrīman
nadac-citra-mṛga-dvijam
gāyan mayūra-bhramaraṁ
kūjat-kokila-sārasam
vanaṁ kusumitaṁ śrīman
nadac-citra-mṛga-dvijam
gāyan mayūra-bhramaraṁ
kūjat-kokila-sārasam

Synonyma

Synonyms

vanam — les; kusumitam — plný kvĕtů; śrīmat — překrásný; nadat — vydávající zvuky; citra — rozmanitá; mṛga — zvířata; dvijam — a ptáci; gāyan — zpívající; mayūra — pávi; bhramaram — a včely; kūjat — vrkající; kokila — kukačky; sārasam — a jeřábi.

vanam — the forest; kusumitam — full of flowers; śrīmat — very beautiful; nadat — making sounds; citra — variegated; mṛga — animals; dvijam — and birds; gāyan — singing; mayūra — peacocks; bhramaram — and bees; kūjat — cooing; kokila — cuckoos; sārasam — and cranes.

Překlad

Translation

Vṛndāvanský les byl nádhernĕ ozdobený kvĕty a zvířata a ptáci mnoha druhů ho naplňovali různými hlasy. Pávi a včely zpívali a kukačky a jeřábi vrkali.

Flowers beautifully decorated the forest of Vṛndāvana, and many varieties of animals and birds filled it with sound. The peacocks and bees sang, and the cuckoos and cranes cooed.