Skip to main content

Sloka 7

Text 7

Verš

Text

sarpa-hradaḥ puruṣa-sāra-nipāta-vega-
saṅkṣobhitoraga-viṣocchvasitāmbu-rāśiḥ
paryak pluto viṣa-kaṣāya-bibhīṣaṇormir
dhāvan dhanuḥ-śatam ananta-balasya kiṁ tat
sarpa-hradaḥ puruṣa-sāra-nipāta-vega-
saṅkṣobhitoraga-viṣocchvasitāmbu-rāśiḥ
paryak pluto viṣa-kaṣāya-bibhīṣaṇormir
dhāvan dhanuḥ-śatam ananta-balasya kiṁ tat

Synonyma

Synonyms

sarpa-hradaḥ — hadovo jezero; puruṣa-sāra — nejvznešenĕjší Nejvyšší Osobnosti Božství; nipāta-vega — silou dopadu; saṅkṣobhita — úplnĕ rozdráždĕných; uraga — hadů; viṣa-ucchvasita — na niž bylo dýcháno s jedem; ambu-rāśiḥ — jehož všechna voda; paryak — na všech stranách; plutaḥ — zaplavující; viṣa-kaṣāya — kvůli znečištĕní jedem; bibhīṣaṇa — hrůzostrašné; ūrmiḥ — jehož vlny; dhāvan — tekoucí; dhanuḥ-śatam — do vzdálenosti sta délek luku; ananta-balasya — pro toho, kdo vládne nezmĕrnou silou; kim — co; tat — to.

sarpa-hradaḥ — the serpent’s lake; puruṣa-sāra — of the most exalted Supreme Personality of Godhead; nipāta-vega — by the force of the fall; saṅkṣobhita — completely agitated; uraga — of the snakes; viṣa-ucchvasita — breathed upon with the poison; ambu-rāśiḥ — all of whose water; paryak — on all sides; plutaḥ — flooding; viṣa-kaṣāya — because of the contamination of the poison; bibhīṣaṇa — fearsome; ūrmiḥ — whose waves; dhāvan — flowing; dhanuḥ-śatam — the extent of one hundred bow-lengths; ananta-balasya — for Him whose strength is immeasurable; kim — what; tat — that.

Překlad

Translation

Když Nejvyšší Pán dopadl do hadova jezera, místní hady to velmi podráždilo a začali tĕžce dýchat, takže znečišťovali jezero dalšími dávkami jedu. Síla, se kterou do jezera Pán dopadl, způsobila, že se na všech stranách vylilo z břehů a hrůzostrašné jedovaté vlny zaplavily okolní zemi až do vzdálenosti sta délek luku. To však není žádné překvapení, vždyť Nejvyšší Osobnost Božství vládne neomezenou silou.

When the Supreme Personality of Godhead landed in the serpent’s lake, the snakes there became extremely agitated and began breathing heavily, further polluting it with volumes of poison. The force of the Lord’s entrance into the lake caused it to overflow on all sides, and poisonous, fearsome waves flooded the surrounding lands up to a distance of one hundred bow-lengths. This is not at all amazing, however, for the Supreme Lord possesses infinite strength.