Skip to main content

Sloka 36

Text 36

Verš

Text

tataḥ kṛṣṇaṁ ca rāmaṁ ca
jñātayo dhenukasya ye
kroṣṭāro ’bhyadravan sarve
saṁrabdhā hata-bāndhavāḥ
tataḥ kṛṣṇaṁ ca rāmaṁ ca
jñātayo dhenukasya ye
kroṣṭāro ’bhyadravan sarve
saṁrabdhā hata-bāndhavāḥ

Synonyma

Synonyms

tataḥ — potom; kṛṣṇam — na Pána Kṛṣṇu; ca — a; rāmam — Pána Rāmu; ca — a; jñātayaḥ — blízcí společníci; dhenukasya — Dhenuky; ye — kteří; kroṣṭāraḥ — osli; abhyadravan — zaútočili; sarve — všichni; saṁrabdhāḥ — rozlícení; hata-bāndhavāḥ — po usmrcení jejich přítele.

tataḥ — then; kṛṣṇam — at Lord Kṛṣṇa; ca — and; rāmam — Lord Rāma; ca — and; jñātayaḥ — the intimate companions; dhenukasya — of Dhenuka; ye — who; kroṣṭāraḥ — the asses; abhyadravan — attacked; sarve — all; saṁrabdhāḥ — enraged; hata-bāndhavāḥ — their friend having been killed.

Překlad

Translation

Ostatní oslí démoni, blízcí přátelé Dhenukāsury, se rozlítili, když vidĕli jeho smrt, a proto se hned všichni rozbĕhli Kṛṣṇu a Balarāmu napadnout.

The other ass demons, close friends of Dhenukāsura, were enraged upon seeing his death, and thus they all immediately ran to attack Kṛṣṇa and Balarāma.

Význam

Purport

Śrīla Sanātana Gosvāmī komentuje tento verš takto: „Zde je řečeno, že oslí démoni zaútočili nejdříve na Kṛṣṇu a potom na Balarāmu (kṛṣṇaṁ ca rāmaṁ ca). Jeden důvod pro to je, že když démoni vidĕli hrdinství Pána Balarāmy, považovali za moudré napadnout nejprve Kṛṣṇu. Anebo to mohlo být tak, že se Pán Kṛṣṇa postavil mezi nĕ a Balarāmu z lásky ke svému staršímu bratrovi. Slova kṛṣṇaṁ ca rāmaṁ ca lze rovnĕž chápat jako vyjádření toho, že se Pán Balarāma z lásky ke svému mladšímu bratrovi postavil po bok Pána Kṛṣṇy.“

Śrīla Sanātana Gosvāmī makes the following comment on this verse: “It is stated here that the ass demons first attacked Kṛṣṇa and then Balarāma (kṛṣṇaṁ ca rāmaṁ ca). One reason for this is that the demons, having seen the prowess of Lord Balarāma, thought it wise to attack Kṛṣṇa first. Or it may be that out of affection for His elder brother, Lord Kṛṣṇa placed Himself between Balarāma and the ass demons. The words kṛṣṇaṁ ca rāmaṁ ca may also be understood to indicate that Lord Balarāma, out of affection for His younger brother, went to Lord Kṛṣṇa’s side.