Skip to main content

Sloka 3

ТЕКСТ 3

Verš

Текст

tan mañju-ghoṣāli-mṛga-dvijākulaṁ
mahan-manaḥ-prakhya-payaḥ-sarasvatā
vātena juṣṭaṁ śata-patra-gandhinā
nirīkṣya rantuṁ bhagavān mano dadhe
tan mañju-ghoṣāli-mṛga-dvijākulaṁ
mahan-manaḥ-prakhya-payaḥ-sarasvatā
vātena juṣṭaṁ śata-patra-gandhinā
nirīkṣya rantuṁ bhagavān mano dadhe

Synonyma

Пословный перевод

tat — ten les; mañju — okouzlující; ghoṣa — jejichž zvuků; ali — se včelami; mṛga — zvířaty; dvija — a ptáky; ākulam — plný; mahat — velkých duší; manaḥ — mysli; prakhya — připomínající; payaḥ — jehož voda; sarasvatā — s jezerem; vātena — vĕtrem; juṣṭam — který sloužil; śata-patra — lotosů o stovkách okvĕtních lístků; gandhinā — s vůní; nirīkṣya — když pozoroval; rantum — k radovánkám; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; manaḥ — Jeho mysl; dadhe — obrátila se.

тат — этот лес; ман̃джу — очаровательные; гхоша — издающими звуки; али — пчелами; мр̣га — животными; двиджа — и птицами; а̄кулам — наполненный; махат — великих душ; манах̣ — умы; пракхйа — напоминающей; пайах̣ — с водой; сарасвата̄ — с озером; ва̄тена — ветром; джушт̣ам — овеваемый; ш́ата-патра — лотосов с сотнями лепестков; гандхина̄ — ароматом; нирӣкшйа — оглядев; рантум — насладиться; бхагава̄н — Верховная Личность Бога; манах̣ — Свой ум; дадхе — обратил.

Překlad

Перевод

Nejvyšší Pán pohlédl na ten les, který znĕl okouzlujícími zvuky včel, zvířat a ptáků, který zkrášlovalo jezero, jehož čistá voda připomínala mysli velkých duší, a který zpříjemňoval vánek nesoucí vůni lotosů se stovkou okvĕtních lístků. Když to vše Pán Kṛṣṇa vidĕl, rozhodl se užívat si příznivé atmosféry.


Взору Верховного Господа предстал лес, наполненный гудением пчел, гомоном птиц и криками лесных зверей. Лес украшало озеро. Кристально чистая вода в нем напоминала умы великих душ. Легкий ветерок разносил пьянящий аромат нежных лотосов с сотнями лепестков. Видя все это, Господь Кришна решил насладиться этой красотой.

Význam

Комментарий

Pán Kṛṣṇa vidĕl, že vṛndāvanský les skýtá potĕšení všem pĕti smyslům. Včely, ptáci a jiná zvířata vydávali okouzlující zvuky, jež byly osvĕžujícím potĕšením pro uši. Vítr Pánu vĕrnĕ sloužil tím, že vanul lesem a přenášel chladivou vlhkost průzračného jezera, a tak tĕšil hmat. Příjemnost vĕtru povzbuzovala i chuť a vůnĕ lotosových kvĕtů tĕšila čich. A celý les byl obdařený nebeskou krásou, jež skýtala duchovní blaženost očím. Tak vysvĕtlil Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura význam tohoto verše.

Господь Кришна увидел, что лес Вриндавана дарил наслаждение всем пяти чувствам. Пчелы, птицы и животные наполняли его приятными звуками, которые услаждали слух. Ветерок усердно служил Господу, разнося повсюду освежающую влагу прозрачного озера и даруя так радость чувству осязания. Запах, переносимый ветерком, был так сладок, что возбуждал даже чувство вкуса, а благоухание лотосов дарило блаженство обонянию. Весь лес был прекрасен, как уголок рая, даруя духовное блаженство глазам. Такое объяснение этому стиху дает Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур.