Skip to main content

Sloka 38

Text 38

Verš

Text

jānanta eva jānantu
kiṁ bahūktyā na me prabho
manaso vapuṣo vāco
vaibhavaṁ tava go-caraḥ
jānanta eva jānantu
kiṁ bahūktyā na me prabho
manaso vapuṣo vāco
vaibhavaṁ tava go-caraḥ

Synonyma

Synonyms

jānantaḥ — ti, kdo si o sobĕ myslí, že jsou si vĕdomi Tvé nekonečné moci; eva — určitĕ; jānantu — nechť si to myslí; kim — jaký to má smysl; bahu-uktyā — mnoha slovy; na — ne; me — mé; prabho — ó Pane; manasaḥ — mysli; vapuṣaḥ — tĕla; vācaḥ — slov; vaibhavam — majestát; tava — Tvůj; go-caraḥ — v dosahu.

jānantaḥ — persons who think they are aware of Your unlimited potency; eva — certainly; jānantu — let them think like that; kim — what is the use; bahu-uktyā — with many words; na — not; me — my; prabho — O Lord; manasaḥ — of the mind; vapuṣaḥ — of the body; vācaḥ — of the words; vaibhavam — opulences; tava — Your; go-caraḥ — within the range.

Překlad

Translation

Jsou lidé, kteří říkají: „Já vím o Kṛṣṇovi vše.“ Ať si to tedy myslí, ale co se mne týče, nechci to příliš rozvádĕt. Ó můj Pane, řeknu pouze toto: Veškerý Tvůj majestát je mimo dosah mé mysli, tĕla a slov.

There are people who say, “I know everything about Kṛṣṇa.” Let them think that way. As far as I am concerned, I do not wish to speak very much about this matter. O my Lord, let me say this much: As far as Your opulences are concerned, they are all beyond the reach of my mind, body and words.

Význam

Purport

Tento překlad je citován z Prabhupādovy Caitanya-caritāmṛty, Madhya-līly, dvacáté první kapitoly, sloky 27.

This translation is quoted from Śrīla Prabhupāda’s Caitanya-caritāmṛta, Madhya-līla, Chapter Twenty-one, text 27.