Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.14.14

Verš

nārāyaṇas tvaṁ na hi sarva-dehinām
ātmāsy adhīśākhila-loka-sākṣī
nārāyaṇo ’ṅgaṁ nara-bhū-jalāyanāt
tac cāpi satyaṁ na tavaiva māyā

Synonyma

nārāyaṇaḥ — Nejvyšší Pán Nārāyaṇa; tvam — Ty; na — ne; hi — zda; sarva — všech; dehinām — vtĕlených živých bytostí; ātmā — Nadduše; asi — jsi; adhīśa — ó nejvyšší vládce; akhila — všech; loka — planet; sākṣī — svĕdek; nārāyaṇaḥ — Pán Śrī Nārāyaṇa; aṅgam — expandovaná úplná část; nara — z Nejvyšší Osobnosti; bhū — pocházející; jala — vody; ayanāt — jelikož je zdrojem projevení; tat — ta (expanze); ca — a; api — jistĕ; satyam — skutečná; na — ne; tava — Tvoje; eva — vůbec; māyā — energie klamu.

Překlad

Nejsi snad původní Nārāyaṇa, ó nejvyšší vládce, když jsi Duší každé vtĕlené bytosti a vĕčným svĕdkem všech stvořených oblastí? Vždyť Pán Nārāyaṇa je Tvoje expanze a říká se Mu Nārāyaṇa proto, že je zdrojem, z nĕhož pochází prvotní voda ve vesmíru. Je skutečností, nikoli výtvorem Tvé klamné Māyi.

Význam

V Caitanya-caritāmṛtĕ, druhé kapitole Ādi-līly, sloce 30, komentuje Śrīla Prabhupāda tento verš takto: „Tento výrok pronesl Pán Brahmā ve svých modlitbách k Pánu Kṛṣṇovi poté, co ho Pán porazil projevením svých mystických sil. Brahmā chtĕl Pána Kṛṣṇu vyzkoušet, aby se přesvĕdčil, zda se skutečnĕ jedná o Nejvyšší Osobnost Božství, která se oddává zábavám pasáčka krav. Brahmā ukradl z pastvin všechny ostatní chlapce a jejich telátka, ale když se vrátil, všichni chlapci i s telátky byli stále na svém místĕ, protože Pán Kṛṣṇa je znovu stvořil. Poté, co Brahmā vidĕl tuto mystickou sílu Pána Kṛṣṇy, přiznal porážku a přednesl Pánu modlitby, ve kterých Jej oslovuje jako toho, kdo vlastní a vidí vše ve stvoření, a jako Nadduši, jež sídlí v srdci každé živé bytosti a je všem drahá. Tento Pán Kṛṣṇa je Nārāyaṇa, otec Brahmy, protože Brahmu stvořil Garbhodakaśāyī Viṣṇu, úplná část Pána Kṛṣṇy, ze svého vlastního tĕla, když ulehl do oceánu Garbha. Mahā-Viṣṇu v Příčinném oceánu a Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu, Nadduše v srdcích všech bytostí, jsou také transcendentálními expanzemi Nejvyšší Pravdy.“

Śrīla Sanātana Gosvāmī ve svém komentáři k tomuto verši podrobnĕ vysvĕtlil expanzi Viṣṇua neboli Nārāyaṇa, inkarnace pocházející z původní podoby Boha, Pána Śrī Kṛṣṇy. Podstatou je, že i když se Pán Brahmā narodil z Pána Nārāyaṇa, nyní chápe, že Nārāyaṇa sám je pouhou expanzí původní Osobnosti Božství, Pána Śrī Kṛṣṇy.