Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.13.13

Verš

tān dṛṣṭvā bhaya-santrastān
ūce kṛṣṇo ’sya bhī-bhayam
mitrāṇy āśān mā viramate-
hāneṣye vatsakān aham

Synonyma

tān — že se tato telátka vzdalovala; dṛṣṭvā — vidící; bhaya-santrastān — pasáčkům, kteří se zalekli, že by v hlubokém lese mohla na telátka zaútočit nějaká divoká zvířata; ūce — Kṛṣṇa řekl; kṛṣṇaḥ asya bhī-bhayam — Kṛṣṇa, který dělá každý strach strachem (kde je Kṛṣṇa, tam není strach); mitrāṇi — Moji milí přátelé; āśāt — ve svém požitku z jídla; viramata — neustávejte; iha — na toto místo; āneṣye — přivedu zpátky; vatsakān — telátka; aham — Já.

Překlad

Když Kṛṣṇa, který je obávaným vládcem dokonce i samotného strachu, viděl, že jsou Jeho přátelé pasáčci polekáni, aby zmírnil jejich obavy, řekl: “Pokračujte v jídle, Moji milí přátelé! Sám se za telátky vypravím a přivedu je sem zpátky.”

Význam

Tam, kde je Kṛṣṇovo přátelství, nemůže mít oddaný žádný strach. Kṛṣṇa je svrchovaný vládce, jenž vládne dokonce i smrti, která je v tomto hmotném světě pokládána za zdroj největšího strachu. Bhayaṁ dvitīyābhiniveśataḥ syāt (Bhāg. 11.2.37). Tento strach vyvstává z nedostatku vědomí Kṛṣṇy; jinak strach nemůže existovat. Tomu, kdo přijal útočiště u lotosových nohou Kṛṣṇy, bude v tomto hmotném světě strachu sotva hrozit nějaké nebezpečí.

bhavāmbudhir vatsa-padaṁ paraṁ padaṁ
padaṁ padaṁ yad vipadāṁ na teṣām

Bhavāmbudhiḥ, hmotný oceán strachu, je možné milostí nejvyššího vládce velice snadno překonat. Tento hmotný svět, ve kterém číhá strach a nebezpečí na každém kroku (padaṁ padaṁ yad vipadām), není určen pro ty, kdo přijali útočiště u Kṛṣṇových lotosových nohou. Ti jsou z tohoto světa plného strachu vysvobozeni.

samāśritā ye pada-pallava-plavaṁ
mahat-padaṁ puṇya-yaśo murāreḥ
bhavāmbudhir vatsa-padaṁ paraṁ padaṁ
padaṁ padaṁ yad vipadāṁ na teṣām

Každý by proto měl přijmout útočiště u Nejvyšší Osoby, jež zbavuje strachu, a tak být v bezpečí.