Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.13.10

Verš

sarve mitho darśayantaḥ
sva-sva-bhojya-ruciṁ pṛthak
hasanto hāsayantaś cā-
bhyavajahruḥ saheśvarāḥ

Synonyma

sarve — všichni pasáčkové; mithaḥ — jeden druhému; darśayantaḥ — předvádějící; sva-sva-bhojya-rucim pṛthak — různé druhy pokrmů rozličných chutí přinesené z domova; hasantaḥ — po ochutnání se všichni smáli; hāsayantaḥ ca — a rozesmávali ostatní; abhyavajahruḥ — vychutnávali svačinu; saha-īśvarāḥ — společně s Kṛṣṇou.

Překlad

Všichni pasáčkové vychutnávali svůj oběd společně s Kṛṣṇou a jeden druhého vybízeli k ochutnání různých pokrmů, které si přinesli z domova. Když navzájem ochutnávali svá jídla, dávali se do smíchu a rozesmávali jeden druhého.

Význam

Někdy jeden přítel prohodil: “Kṛṣṇo, ochutnej, jak je mé jídlo dobré!” a Kṛṣṇa si trochu vzal a smál se. Rovněž Balarāma, Sudāmā a další kamarádi navzájem se smíchem ochutnávali svá jídla. Tak kamarádi radostně jedli jídla, která si přinesli z domova.