Skip to main content

Sloka 49

Text 49

Verš

Texto

kṛṣṇaṁ mahā-baka-grastaṁ
dṛṣṭvā rāmādayo ’rbhakāḥ
babhūvur indriyāṇīva
vinā prāṇaṁ vicetasaḥ
kṛṣṇaṁ mahā-baka-grastaṁ
dṛṣṭvā rāmādayo ’rbhakāḥ
babhūvur indriyāṇīva
vinā prāṇaṁ vicetasaḥ

Synonyma

Palabra por palabra

kṛṣṇam — Kṛṣṇu; mahā-baka-grastam — spolknutého velkou volavkou; dṛṣṭvā — když viděli, co se stalo; rāma-ādayaḥ arbhakāḥ — všichni ostatní chlapci v čele s Balarāmou; babhūvuḥ — byli zdrceni; indriyāṇi — smysly; iva — jako; vinā — bez; prāṇam — života; vicetasaḥ — naprosto bezradní, téměř v bezvědomí.

kṛṣṇam — a Kṛṣṇa; mahā-baka-grastam — tragado por el gran pato; dṛṣṭvā — al ver lo sucedido; rāma-ādayaḥ arbhakāḥ — Balarāma y todos los demás niños; babhūvuḥ — quedaron abrumados; indriyāṇi — sentidos; iva — como; vinā — sin; prāṇam — vida; vicetasaḥ — muy confusos, casi inconscientes.

Překlad

Traducción

Když Balarāma a ostatní chlapci viděli, že Kṛṣṇu pozřela obrovská volavka, téměř ztratili vědomí, jako smysly bez života.

Al ver que el gigantesco pato había devorado a Kṛṣṇa, Balarāma y los demás niños quedaron prácticamente inconscientes, como sentidos sin vida.

Význam

Significado

Balarāma může udělat cokoliv, ale pod vlivem intenzivní lásky ke svému bratrovi byl na okamžik bezradný. Je řečeno, že podobná věc se stala ve spojení s únosem Rukmiṇī (rukmiṇī-haraṇa). Když na Kṛṣṇu poté, co ji unesl, všichni králové zaútočili, Rukmiṇī byla na krátkou chvíli bezradná, dokud Pán nepodnikl patřičné kroky.

Balarāma puede hacer todo lo que desee, pero, llevado del intenso cariño por Su hermano, quedó momentáneamente confuso. Se afirma que algo parecido sucedió durante el rapto de Rukmiṇī, rukmiṇī-haraṇa. Cuando Kṛṣṇa, después de raptar a Rukmiṇī, fue atacado por todos los reyes, Rukmiṇī pasó momentos de confusión, hasta que el Señor tomó las medidas necesarias.