Skip to main content

Sloka 49

Text 49

Verš

Text

kṛṣṇaṁ mahā-baka-grastaṁ
dṛṣṭvā rāmādayo ’rbhakāḥ
babhūvur indriyāṇīva
vinā prāṇaṁ vicetasaḥ
kṛṣṇaṁ mahā-baka-grastaṁ
dṛṣṭvā rāmādayo ’rbhakāḥ
babhūvur indriyāṇīva
vinā prāṇaṁ vicetasaḥ

Synonyma

Synonyms

kṛṣṇam — Kṛṣṇu; mahā-baka-grastam — spolknutého velkou volavkou; dṛṣṭvā — když viděli, co se stalo; rāma-ādayaḥ arbhakāḥ — všichni ostatní chlapci v čele s Balarāmou; babhūvuḥ — byli zdrceni; indriyāṇi — smysly; iva — jako; vinā — bez; prāṇam — života; vicetasaḥ — naprosto bezradní, téměř v bezvědomí.

kṛṣṇam — unto Kṛṣṇa; mahā-baka-grastam — swallowed by the great duck; dṛṣṭvā — seeing this incident; rāma-ādayaḥ arbhakāḥ — all the other boys, headed by Balarāma; babhūvuḥ — became overwhelmed; indriyāṇi — senses; iva — like; vinā — without; prāṇam — life; vicetasaḥ — very much bewildered, almost unconscious.

Překlad

Translation

Když Balarāma a ostatní chlapci viděli, že Kṛṣṇu pozřela obrovská volavka, téměř ztratili vědomí, jako smysly bez života.

When Balarāma and the other boys saw that Kṛṣṇa had been devoured by the gigantic duck, they became almost unconscious, like senses without life.

Význam

Purport

Balarāma může udělat cokoliv, ale pod vlivem intenzivní lásky ke svému bratrovi byl na okamžik bezradný. Je řečeno, že podobná věc se stala ve spojení s únosem Rukmiṇī (rukmiṇī-haraṇa). Když na Kṛṣṇu poté, co ji unesl, všichni králové zaútočili, Rukmiṇī byla na krátkou chvíli bezradná, dokud Pán nepodnikl patřičné kroky.

Although Balarāma can do everything, because of intense affection for His brother He was momentarily bewildered. A similar thing is stated to have happened in connection with rukmiṇī-haraṇa, the kidnapping of Rukmiṇī. When Kṛṣṇa, after kidnapping Rukmiṇī, was attacked by all the kings, Rukmiṇī was momentarily bewildered, until the Lord took the proper steps.