Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.10.4

Verš

antaḥ praviśya gaṅgāyām
ambhoja-vana-rājini
cikrīḍatur yuvatibhir
gajāv iva kareṇubhiḥ

Synonyma

antaḥ — do; praviśya — vstupující; gaṅgāyām — Gangy, známé jako Mandākinī; ambhoja — lotosů; vana-rājini — kde byl hustý porost; cikrīḍatuḥ — ti dva si často užívali; yuvatibhiḥ — ve společnosti mladých dívek; gajau — dva sloni; iva — jako; kareṇubhiḥ — se slonicemi.

Překlad

Ve vodách Mandākinī Gangy, jež byly hustě zarostlé lotosy, si dva synové Kuvery užívali s mladými dívkami, jako když si dva sloni užívají ve vodě se slonicemi.

Význam

Lidé obvykle vstupují do Gangy, aby se očistili od následků hříšného života, ale zde je příklad, jak do ní hlupáci vstupují proto, aby holdovali hříšným činnostem. Není pravda, že se každý vstupem do Gangy očistí. Vše-duchovní i hmotné-závisí na mentálním rozpoložení dané osoby.