Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.10.19

Verš

tad ahaṁ mattayor mādhvyā
vāruṇyā śrī-madāndhayoḥ
tamo-madaṁ hariṣyāmi
straiṇayor ajitātmanoḥ

Synonyma

tat — proto; aham — já; mattayoḥ — těchto dvou opilých mladíků; mādhvyā — pitím alkoholického nápoje; vāruṇyā — jménem Vāruṇī; śrī-mada-andhayoḥ — kteří jsou zaslepeni nebeským bohatstvím; tamaḥ-madam — tuto falešnou pýchu, způsobenou kvalitou nevědomosti; hariṣyāmi — zbavím; straiṇayoḥ — jelikož se tak připoutali k ženám; ajita-ātmanoḥ — neschopni ovládat smysly.

Překlad

“Tito dva mladíci se opili alkoholickým nápojem zvaným Vāruṇī či Mādhvī a nedovedou ovládat své smysly. Jsou zaslepeni pýchou na nebeské bohatství a připoutali se k ženám, a proto je zbavím jejich falešné slávy.”

Význam

Když sādhu někoho kárá či trestá, nedělá to proto, aby se mstil. Mahārāja Parīkṣit se ptal, proč Nārada Muni propadl takové pomstychtivosti (tamaḥ). To však nebyla tamaḥ, neboť Nārada Muni dobře věděl, co bude pro tyto dva bratry dobré, a moudře přemýšlel, jak je vyléčit. Vaiṣṇavové jsou výborní lékaři, kteří vědí, jak živou bytost ochránit před hmotnou nemocí. Neupadají tedy nikdy do tamo-guṇy. Sa guṇān samatītyaitān brahma-bhūyāya kalpate (Bg. 14.26). Vaiṣṇavové setrvávají stále na transcendentální úrovni, na úrovni Brahmanu. Nedělají chyby, neboť nepodléhají vlivu kvalit hmotné přírody. Vše, co po důkladném zvážení učiní, má přivést všechny zpátky domů, zpátky k Bohu.