Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.10.15

Verš

daridro nirahaṁ-stambho
muktaḥ sarva-madair iha
kṛcchraṁ yadṛcchayāpnoti
tad dhi tasya paraṁ tapaḥ

Synonyma

daridraḥ — chudák; nir-aham-stambhaḥ — je automaticky zbaven veškeré samolibosti; muktaḥ — osvobozený; sarva — všeho; madaiḥ — od falešného ega; iha — v tomto světě; kṛcchram — s velkými těžkostmi; yadṛcchayā āpnoti — co náhodou získá od Prozřetelnosti; tat — to; hi — jistě; tasya — jeho; param — dokonalá; tapaḥ — askeze.

Překlad

“Chudý člověk se musí automaticky podrobovat askezi, protože nic nevlastní. Tak je zničena jeho samolibost. Neustále postrádá jídlo, útočiště a šaty a musí se spokojit s tím, co dostane řízením Prozřetelnosti. Podstupování této nedobrovolné askeze je pro něho dobré, neboť ho očišťuje a zcela zbavuje falešného ega.”

Význam

Svaté osoby se dobrovolně rozhodují žít v chudobě, aby se zbavily falešné hmotné pýchy. Mnoho velkých králů se vzdalo svého života v přepychu a odešlo do lesa praktikovat askezi podle pravidel védské kultury, neboť se chtěli očistit. Je-li však ten, kdo nedokáže takovou askezi přijmout dobrovolně, uvržen do chudoby, automaticky musí podstoupit askezi. Askeze je dobrá pro každého, neboť vysvobozuje živou bytost z hmotného podmínění. Zařídit zchudnutí toho, kdo je velice pyšný na své hmotné postavení, je tedy nejlepším způsobem, jak napravit jeho pošetilost. Dāridrya-doṣo guṇa-rāśi-nāśi-když je člověk chudý, jeho falešná pýcha na vznešený původ, bohatství, vzdělání a krásu se přirozeně vytratí. Když je takto napraven, může být vysvobozen.