Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.10.11

Verš

dehaḥ kim anna-dātuḥ svaṁ
niṣektur mātur eva ca
mātuḥ pitur vā balinaḥ
kretur agneḥ śuno ’pi vā

Synonyma

dehaḥ — toto tělo; kim anna-dātuḥ — zda patří zaměstnavateli, který mi dává peníze na jeho zaopatření; svam — nebo patří mně samotnému; niṣektuḥ — (nebo patří) tomu, kdo vypustil semeno; mātuḥ eva — (nebo patří) matce, která toto tělo nosila ve svém lůně; ca — a; mātuḥ pituḥ — nebo (patří) otci matky (protože někdy matčin otec přijímá vnuka jako adoptivního syna); balinaḥ — (nebo patří) tomu, kdo toto tělo násilím odvede; kretuḥ — nebo tomu, kdo si tělo koupí jako otroka; agneḥ — nebo ohni (protože nakonec je tělo spáleno); śunaḥ — nebo psům a supům, kteří ho nakonec sežerou; api — dokonce; — nebo.

Překlad

“Patří toto tělo během života svému zaměstnavateli, svému vlastnímu já, otci, matce nebo snad otci matky? Patří tomu, kdo ho násilím odvede, otrokáři, který si ho koupí, nebo synům, kteří ho spálí v ohni? A pokud není spáleno, patří snad psům, kteří ho sežerou? Kdo z těchto osob, které si na něj mohou činit nárok, je právoplatným vlastníkem? Nesnažit se to zjistit a místo toho udržovat tělo pomocí hříšných činností není dobré.”