Skip to main content

Sloka 51

ТЕКСТ 51

Verš

Текст

agner yathā dāru-viyoga-yogayor
adṛṣṭato ’nyan na nimittam asti
evaṁ hi jantor api durvibhāvyaḥ
śarīra-saṁyoga-viyoga-hetuḥ
агнер йатх дру-вийога-йогайор
адшато ’нйан на нимиттам асти
эва хи джантор апи дурвибхвйа
арӣра-сайога-вийога-хету

Synonyma

Пословный перевод

agneḥ — ohně v lese; yathā — jako; dāru — dřeva; viyoga-yogayoḥ — uniknutí i chycení; adṛṣṭataḥ — než neviditelná prozřetelnost; anyat — nějaký jiný důvod či shoda okolností; na — ne; nimittam — příčina; asti — existuje; evam — takto; hi — jistě; jantoḥ — živé bytosti; api — vskutku; durvibhāvyaḥ — nelze zjistit; śarīra — těla; saṁyoga — přijetí; viyoga — nebo opuštění; hetuḥ — příčina.

агне — от лесного пожара; йатх — как; дру — дерева; вийога- йогайо — сгорания или несгорания; адшата — помимо незримого (провидения); анйат — другое (например, случай); на — не; нимиттам — причина; асти — есть; эвам — так; хи — несомненно; джанто — живого существа; апи — поистине; дурвибхвйа — необнаружима; арӣра — те́ла; сайога — принятия; вийога — или оставления; хету — причина.

Překlad

Перевод

Když oheň z nějakého neznámého důvodu jeden kus dřeva přeskočí a zapálí až ten další, příčinou je osud. Když živá bytost přijme tělo jednoho druhu a jiné opustí, také to nemá jiný důvod než neviditelný osud.

Когда, по некой незримой причине пламя перекидывается через одно полено и поджигает другое, причиной тому является судьба. Так и, когда живое существо получает одно тело и оставляет другое, этому нет иной причины, кроме невидимой судьбы.

Význam

Комментарий

Když ve vesnici vypukne požár, někdy oheň jeden dům přeskočí a zapálí další. Podobně při lesním požáru někdy oheň jeden strom přeskočí a jiný se vznítí. Proč se to stává, nemůže nikdo říci. Člověk může vymýšlet imaginární důvody, proč nejbližší strom či dům nechytil, zatímco vzdálenější ano, ale ve skutečnosti je důvodem osud. To platí i o převtělování duše, kdy se ministerský předseda v tomto životě může stát v příštím životě psem. Jak působí neviditelný osud, nelze určit na základě praktického experimentálního poznání, a proto se člověk musí spokojit s vysvětlením, že vše se děje řízením svrchované prozřetelnosti.

Иной раз, когда в деревне случается пожар, огонь перекидывается через один дом и сжигает другой. Или во время лесного пожара пламя иногда перекидывается через одно дерево и охватывает другое. Никто не знает, почему так происходит. Человек может выдумать какую-то причину, по которой ближайшее дерево или дом не загорелись, а отдаленные были охвачены пламенем, но на самом деле причиной является судьба. Эта же причина вызывает переселение души: в этой жизни кто-то может быть премьер-министром, а в следующей — стать собакой. Эмпирическими методами невозможно установить, каким образом действует незримая судьба, поэтому надо довольствоваться пониманием того, что все совершается по высшей воле провидения.