Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.9.1

Verš

sūta uvāca
iti bhītaḥ prajā-drohāt
sarva-dharma-vivitsayā
tato vinaśanaṁ prāgād
yatra deva-vrato ’patat

Synonyma

sūtaḥ uvāca — Sūta Gosvāmī řekl; iti — takto; bhītaḥ — mající obavy z; prajā-drohāt — kvůli zabití podřízených; sarva — všechna; dharma — náboženské jednání; vivitsayā — pro pochopení; tataḥ — proto; vinaśanam — místo, kde se boj odehrál; prāgāt — šel; yatra — kde; deva-vrataḥ — Bhīṣmadeva; apatat — ležel připraven k odchodu.

Překlad

Sūta Gosvāmī řekl: Mahārāja Yudhiṣṭhira, plný obav z toho, kolik podřízených zabil na Kuruovském bitevním poli, se vydal na místo, kde se odehrál ten velký masakr. Na loži z šípů tam ležel Bhīṣmadeva, připraven opustit tento svět.

Význam

V této deváté kapitole bude Bhīṣmadeva podle vůle Pána Śrī Kṛṣṇy poučovat krále Yudhiṣṭhira pokyny ohledně předepsaných povinností. Bhīṣmadeva také těsně před svým odchodem z tohoto světa smrtelníků přednese Pánu svoji poslední modlitbu a tak bude osvobozen z otroctví dalších hmotných činností. Bhīṣmadeva dostal požehnání, že bude muset opustit své hmotné tělo, jenom když si to bude přát, a z vlastního rozhodnutí ležel na loži ze šípů. Tento odchod velikého válečníka upoutal pozornost všech největších osobností tehdejší doby, a všichni se u něho shromáždili, aby této velké duši projevili svoji lásku, úctu a náklonnost.