Skip to main content

Sloka 13

ВІРШ 13

Verš

Текст

vyasanaṁ vīkṣya tat teṣām
ananya-viṣayātmanām
sudarśanena svāstreṇa
svānāṁ rakṣāṁ vyadhād vibhuḥ
вйасанам вікшйа тат тешам
ананйа-вішайатманам
сударшанена свастрена
сванам ракшам вйадгад вібгух

Synonyma

Послівний переклад

vyasanam — velké nebezpečí; vīkṣya — když viděl; tat — to; teṣām — jejich; ananya — žádný jiný; viṣaya — prostředek; ātmanām — k tomu tíhnoucí; sudarśanena — diskem Śrī Kṛṣṇy; sva-astreṇa — zbraní; svānām — Jeho oddaných; rakṣām — ochrana; vyadhāt — udělal; vibhuḥ — Všemocný.

вйасанам  —  велику небезпеку; вікшйа  —  забачивши; тат  —   те; теша̄м  —  їх; ананйа  —  ніякого іншого; вішайа  —  способу; а̄тмана̄м  —  так схильний; сударш́анена  —  колесом Шрі Крішни; сва-астрен̣а   —   зброєю; сва̄на̄м   —   Своїх відданих; ракша̄м  —  захист; вйадга̄т  —  вчинив; вібгух̣  —  Усемогутній.

Překlad

Переклад

Všemocný Śrī Kṛṣṇa, Osobnost Božství, viděl nebezpečí, které hrozí Jeho čistým oddaným, zcela odevzdaným duším a okamžitě pozdvihl Svůj disk Sudarśana, aby je chránil.

Постерігши, що Його бездомісним відданим, які цілковито впокорилися Йому, загрожує велика небезпека, Всемогутній Бог-Особа Шрі Крішна підняв Свій диск Сударшану оборонити їх.

Význam

Коментар

Brahmāstra, nejzazší zbraň, kterou vystřelil Aśvatthāmā, byla něco jako jaderná zbraň, ale vydávala větší teplo a zář. Tato brahmāstra je produktem jemnohmotné vědy, neboť se vystřeluje působením jemného zvuku v podobě mantry zaznamenané ve Vedách. Další předností této zbraně je, že není slepá jako jaderná zbraň, neboť ji lze zaměřit výhradně na vybraný cíl. Aśvatthāmā vystřelil tuto zbraň, aby zničil všechny mužské příslušníky Pāṇḍuovy rodiny; v určitém smyslu tedy byla brahmāstra nebezpečnější nežli atomová bomba, protože pronikala i do těch nejzabezpečenějších míst a nikdy neminula cíl. Pán Śrī Kṛṣṇa to všechno věděl a ihned se chopil Své osobní zbraně, aby ochránil Své oddané, kteří neznali nikoho jiného než Kṛṣṇu. Pán jasně slibuje v Bhagavad-gītě, že Jeho oddaní nebudou nikdy přemoženi. A chová se úměrně ke kvalitě neboli stupni oddané služby, kterou Mu oddaní prokazují. Významné je zde slovo ananya-viṣayātmanām. Přestože byli Pāṇḍuovci sami všichni velkými bojovníky, stoprocentně záviseli na ochraně Pána. Pán však nebere ohledy ani na ty největší válečníky a porazí je v jediném okamžiku. Když Pán viděl, že Pāṇḍuovci nemají čas odrazit Aśvatthāmovu brahmāstru, pozdvihl Svoji zbraň i s rizikem, že poruší vlastní slib. Bitva na Kurukṣetře byla již téměř u konce, ale přesto ještě podle Svého slibu neměl pozvedat zbraň. Nebezpečí však bylo závažnější nežli slib. Kṛṣṇa je známější jako bhakta-vatsala (ten, který má rád Své oddané), a byl raději dále bhakta-vatsalou než světským moralistou, který nikdy neporuší svůj slavnostní slib.

ПОЯСНЕННЯ: Брахмастра, наймогутніша зброя, що її випустив Ашваттгама, подібна до ядерної зброї, але утворює потужніші радіацію й теплове випромінення. Брахмастра є витвором тоншої науки, бо її запускає в дію тонший рушій    —    звук, певна мантра, записана в Ведах. Ця зброя має ще іншу перевагу: вона не така сліпа, як ядерна зброя    —     скерована точно на ціль, вона не зачепить нічого іншого. Ашваттгама випустив брахмастру, щоб знищити всіх чоловіків роду Пандав. Отже, ця зброя в певному розумінні небезпечніша від атомних бомб, бо здатна непохибно вражати ціль, хай навіть найзахищенішу. Знаючи все це, Господь Шрі Крішна негайно підняв Свою особисту зброю, щоб захистити Своїх відданих, які не знали в світі нічого, крім Нього. В «Бгаґавад-ґіті» Господь недвозначно обіцяє, що Його відданий ніколи не загине. Господь поводить Себе відповідно до того, як відданий виконує своє служіння і якою мірою віддає себе Йому. Велику вагу має тут слово ананйа-вішайа̄тмана̄м. Пандави, дарма що були великі герої, стовідсотково покладалися на Господній захист. Господеві байдужі і найбільші герої,    —    Він може знищити будь-кого з них в одну мить. Але коли Господь побачив, що Пандави не встигають вдіяти щось проти Ашваттгаминої брахмастри, Він підняв Свою зброю, незважаючи на ризик зламати дане слово. Хоча битва на Курукшетрі майже закінчилась, Він все ж таки не мав права братися за зброю, бо так пообіцяв. Але в становищі, яке склалося, дотримати слова було не найголовніше. Господь більше відомий як бгакта-ватсала    —     той, хто любить Своїх відданих, отож Він вибрав діяти як бгакта-ватсала, а не зберігати мирську репутацію мораліста, який ніколи не порушує своєї урочистої клятви.