Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.8.1

Verš

sūta uvāca
atha te samparetānāṁ
svānām udakam icchatām
dātuṁ sakṛṣṇā gaṅgāyāṁ
puraskṛtya yayuḥ striyaḥ

Synonyma

sūtaḥ uvāca — Sūta řekl; atha — takto; te — Pāṇḍuovci; samparetānām — mrtvých; svānām — příbuzných; udakam — voda; icchatām — přející si mít; dātum — donést; sa-kṛṣṇāḥ — spolu s Draupadī; gaṅgāyām — ke Ganze; puraskṛtya — vpředu; yayuḥ — šly; striyaḥ — ženy.

Překlad

Sūta Gosvāmī řekl: Poté se Pāṇḍuovci rozhodli přinést vodu zemřelým příbuzným, kteří si ji přáli, a spolu s Draupadī se vydali ke Ganze. Ženy šly vpředu.

Význam

V hinduistické společnosti je dodnes zvykem, že když někdo v rodině zemře, vypraví se zbylí členové ke Ganze nebo jiné posvátné řece, aby se vykoupali. Každý z nich za odešlou duši vylije pohár vody z Gangy a kráčí v průvodu, který vedou ženy. Dodržovali to i Pāṇḍuovci před více než pěti tisíci lety. Ke členům rodiny patřil i Pán Kṛṣṇa, který byl bratrancem Pāṇḍuovců.