Skip to main content

Sloka 37

ВІРШ 37

Verš

Текст

sūta uvāca
evaṁ sambhāṣya bhagavān
nārado vāsavī-sutam
āmantrya vīṇāṁ raṇayan
yayau yādṛcchiko muniḥ
сӯта ува̄ча
евам̇ самбга̄шйа бга
ґава̄н
на̄радо ва̄саві-сутам
а̄мантрйа він̣а̄м̇ ран̣айан
йайау йа̄др̣ччгіко муніх̣

Synonyma

Послівний переклад

sūta — Sūta Gosvāmī; uvāca — řekl; evam — takto; sambhāṣya — oslovil; bhagavān — transcendentálně mocný; nāradaḥ — Nārada Muni; vāsavī — jménem Vāsavī (Satyavatī); sutam — syn; āmantrya — pozval; vīṇām — nástroj; raṇayan — rozezněl; yayau — vypravil se; yādṛcchikaḥ — tam, kde se mu zlíbí; muniḥ — mudrc.

сӯтах̣   —   Сута Ґосвамі  ; ува̄ча   —   сказав  ; евам   —   так  ; самбга̄шйа—звернувшись; бгаґава̄н—трансцендентно могутній; на̄радах̣  —  Нарада Муні; ва̄саві  —  на ім’я Васаві (Сат’яваті); сутам  —  син; а̄мантрйа  —  закликавши; він̣а̄м  —  інструмент; ран̣айан   —   приграючи; йайау   —   пішов; йа̄др̣ччгіках̣   —   куди бажав; муніх̣  —  мудрець.

Překlad

Переклад

Sūta Gosvāmī řekl: Když to dořekl, Śrīla Nārada Muni Vyāsadeva opustil. Rozezněl vīṇu, svůj hudební nástroj, a vydal se putovat po své vůli.

Сута Ґосвамі сказав: По тій мові Шріла Нарада Муні покинув товариство В’ясадеви і, граючи на своїй віні, рушив мандрувати, куди бажав.

Význam

Коментар

Každá živá bytost touží po úplné svobodě, protože to je její transcendentální podstata. Této svobody lze dosáhnout pouze transcendentální službou Pánu. Pod vlivem iluze vnější energie si každý o sobě myslí, že je svobodný, ačkoliv ve skutečnosti je svázaný zákony přírody. Podmíněná duše se nemůže svobodně pohybovat z jednoho místa na druhé ani na této Zemi, o cestování z jedné planety na druhou nemluvě. Dokonale svobodná duše jako Nārada, který je stále zaměstnán opěvováním slávy Pána, má však neomezenou svobodu cestovat nejen po Zemi, ale i ve všech oblastech vesmíru a dokonce i do jakékoliv části duchovního nebe. Můžeme si představit, jaký je rozsah jeho neomezené svobody, která je stejná, jako je svoboda Nejvyššího Pána. Jeho cestování se neřídí žádnými důvody ani povinnostmi, a nikdo ho proto nemůže v jeho svobodném pohybu omezovat. Transcendentální systém oddané služby je rovněž takto svobodný. Může, ale také se nemusí vyvinout v daném jedinci, který se podrobí veškerým detailům tohoto systému. I samo sdružování se s oddanými je svobodné. Můžeme mít to štěstí a získat jejich společnost, ale také se může stát, že jí nedosáhneme, ani když se o to budeme snažit tisíckrát. Ve všech oblastech oddané služby je tedy svoboda základním principem. Bez svobody není možno vykonávat oddanou službu. Odevzdáním svobody Pánu se oddaný nestává ve všech ohledech závislým. Odevzdat se Pánovi prostřednictvím průzračného duchovního mistra znamená dosáhnout úplné životní svobody.

ПОЯСНЕННЯ: Жива істота прагне володіти повною свободою    —    така її трансцендентна природа. Але свободу можна отримати тільки у трансцендентнім служінні Господу. Кожен, перебуваючи під чаром зовнішньої енерґії, гадає, що вільний, хоча насправді зв’язаний путами законів природи. Зумовлена душа не може вільно пересуватись з місця на місце навіть в межах цієї планети, дарма й згадувати за подорож із планети на планету. Однак такі абсолютно вільні душі, як Нарада, що повсякчасно оспівують Господню славу, мають повну свободу пересуватися не лише всією Землею, а й якою завгодно частиною всесвіту, ба й будь-де в небі духовному. Нам важко навіть уявити міру свободи таких істот,    —    вона рівна свободі Верховного Господа. Ніщо не змушує Нараду мандрувати, і ніхто не на силі перешкодити його вільному рухові. Така сама свобода лежить і в основі відданого служіння. Людина може якнайстаранніше дотримувати всіх приписів, але це ще не є запорука того, що вона робитиме поступ у відданому служінні. Так само нічим не спонукуване і товариство відданого    —    комусь пощастить, і він матиме це товариство, але можна й, докладаючи до того колосальних зусиль, не дістати його. Отак свобода    —    це головний стрижень відданого служіння у кожній сфері. Віддане служіння без свободи немислиме. Коли відданий офірує свою свободу Господеві, це не означає, що він втрачає всяку незалежність    —    навпаки, віддатися Господеві через прозоре середовище духовного вчителя означає здобути повноту свободи.