Skip to main content

Sloka 36

ВІРШ 36

Verš

Текст

sarvaṁ tad idam ākhyātaṁ
yat pṛṣṭo ’haṁ tvayānagha
janma-karma-rahasyaṁ me
bhavataś cātma-toṣaṇam
сарвам̇ тад ідам а̄кгйа̄там̇
йат пр̣шт̣о ’хам̇ твайа̄на
ґга
джанма-карма-рахасйам̇ ме
бгаваташ́ ча̄тма-тошан̣ам

Synonyma

Послівний переклад

sarvam — vše; tat — co; idam — to; ākhyātam — popsal; yat — cokoliv; pṛṣṭaḥ — otázal se; aham — mne; tvayā — tebou; anagha — bez jakýchkoliv hříchů; janma — zrození; karma — činnosti; rahasyam — tajemství; me — mnou; bhavataḥ — tvoje; ca — a; ātma — vlastní já; toṣaṇam — spokojenost.

сарвам  —  усе; тат  —  те, що; ідам  —  це; а̄кгйа̄там  —  описане; йат—усе, що; пр̣шт̣ах̣—запитаний; ахам—я; твайа̄—   тобою; анаґга—безгрішний; джанма—народження; карма—   діяльність; рахасйам  —  таємниці; ме  —  мої; бгаватах̣  —  тебе; ча  —  і; а̄тма  —  душі; тошан̣ам  —  на задоволення.

Překlad

Переклад

Ó Vyāsadeve, jsi oproštěn od všech hříchů. Proto jsem ti vysvětlil své zrození a počínání, které mne vedlo k seberealizaci, jak jsi mě žádal. To vše přinese osobní spokojenost i tobě.

О В’ясадево, ти повністю вільний од гріха. Ти прохав мене розповісти про себе    —    і ось я оповів тобі за своє народження та про те, що робив, аби пізнати себе. Це й тобі допоможе знайти вдоволення.

Význam

Коментар

Nārada zde podrobně vysvětlil celý rozvoj oddanosti od počátečního stádia až po dosažení transcendence, aby tím patřičně zodpověděl Vyāsadevovy otázky. Vysvětlil, jak prostřednictvím transcendentální společnosti byla zaseta semínka oddané služby a jak nasloucháním od mudrců postupně vyklíčila. Výsledkem takovéhoto naslouchání je odpoutanost od všeho světského — až do takové míry, že i malý chlapec byl schopen přijmout zprávu o smrti své matky, jediného člověka, který se o něj staral, jako Boží požehnání. Okamžitě využil příležitosti k tomu, aby začal hledat Boha. Jeho upřímná touha hovořit s Pánem mu také byla splněna, i když ne každý může vidět Pána světskýma očima. Vysvětlil rovněž, jak je možné zbavit se vykonáváním čisté transcendentální služby plodonosných činů nahromaděné práce a jakým způsobem přeměnil své hmotné tělo na tělo duchovní. Pouze v duchovním těle lze vstoupit do duchovní říše Pána, a do království Boha nemůže vstoupit nikdo jiný než čistý oddaný. Nārada Muni sám prožil veškerá tajemství transcendentální realizace plně, a poslechem takové autority si tudíž můžeme udělat představu o tom, jakých výsledků lze oddaným životem dosáhnout, což téměř nenajdeme ani v původních textech Ved. Vedy a Upaniṣady se o těchto věcech zmiňují jen nepřímo. Není v nich žádné přímé vysvětlení, a Śrīmad-Bhāgavatam je proto zralým plodem všech stromů védského písemnictví.

ПОЯСНЕННЯ: Щоб задоволити В’ясадевину цікавість, Нарада послідовно змалював йому весь шлях відданого служіння    —    від основ і аж по трансцендентний ступінь. Він розповів, як трансцендентне спілкування заронило в його серце насінину відданого служіння і як ця насінина належного часу проросла завдяки слуханню від мудреців. Таке слухання робить людину настільки неприв’язаною до земного, що навіть маленький хлопчик зміг усвідомити, що звістка про смерть матері    —    єдиного його захисника    —    це Боже благословення, і одразу, скориставшись із цієї можливости, вирушив шукати Господа. Хлопець усім серцем щиро прагнув стріти Господа, і Господь задовольнив його бажання, хоча нікому не дано бачити Господа матеріальним зором.

Нарада Муні також пояснив, як чисте трансцендентне служіння дозволяє позбутися накупчених наслідків кармічної діяльности, і розповів, як його матеріальне тіло перетворилося на духовне. Ввійти до духовного царства Господа можна тільки в духовному тілі, і цього гідний тільки чистий відданий. Нарада Муні на власному досвіді осягнув усі тайни трансцендентного самопізнання, а тому, слухаючи від такої авторитетної особистости, можна дістати певне уявлення про те, що дає життя у відданості. Такі відомості важко знайти навіть у текстах відначальних Вед: Веди та Упанішади лише натякають на це, не подаючи безпосередніх пояснень щодо предмету відданого служіння. З цього можна зробити висновок, що «Шрімад-Бгаґаватам» є зрілий плід усього дерева ведичної літератури.