Skip to main content

Sloka 3

Text 3

Verš

Texto

svāyambhuva kayā vṛttyā
vartitaṁ te paraṁ vayaḥ
kathaṁ cedam udasrākṣīḥ
kāle prāpte kalevaram
svāyambhuva kayā vṛttyā
vartitaṁ te paraṁ vayaḥ
kathaṁ cedam udasrākṣīḥ
kāle prāpte kalevaram

Synonyma

Synonyms

svāyambhuva — ó synu Brahmy; kayā — za jakých podmínek; vṛttyā — zaměstnání; vartitam — ztrávil čas; te — vy; param — po zasvěcení; vayaḥ — trvání života; katham — jak; ca — a; idam — toto; udasrākṣīḥ — opustil jsi; kāle — za určitou dobu; prāpte — poté, co jsi dosáhl; kalevaram — tělo.

svāyambhuva — ¡oh, hijo de Brahmā!; kayā — bajo qué condición; vṛttyā — ocupación; vartitam — fue empleada; te — tú; param — después de la iniciación; vayaḥ — duración de la vida; katham — cómo; ca — y; idam — este; udasrākṣīḥ — dejaste; kāle — a su debido tiempo; prāpte — habiendo obtenido; kalevaram — cuerpo.

Překlad

Translation

Ó synu Brahmy, jakým způsobem jsi žil po zasvěcení? Jak jsi obdržel toto tělo, poté co jsi po určité době opustil staré?

¡Oh, hijo de Brahmā!, ¿cómo pasaste tu vida después de la iniciación, y cómo lograste obtener este cuerpo, habiendo dejado tu cuerpo viejo a su debido tiempo?

Význam

Purport

Ve svém předchozím životě byl Nārada Muni pouhým synem služebné. Jak se stalo, že se tak dokonale přemístil do duchovního těla, které má věčný život, blaženost a poznání, je tedy jistě důležitá otázka. Śrī Vyāsadeva si přál, aby světec odhalil tuto skutečnost pro uspokojení všech.

SIGNIFICADO: En su vida anterior, Śrī Nārada Muni era solo el hijo de una sirvienta ordinaria, por lo cual es importante sin duda saber cómo se había transformado tan perfectamente en el cuerpo espiritual de eterna vida, bienaventuranza y conocimiento. Śrī Vyāsadeva deseaba que él revelara los hechos para satisfacción de todos.