Skip to main content

Sloka 1

Text 1

Verš

Text

sūta uvāca
evaṁ niśamya bhagavān
devarṣer janma karma ca
bhūyaḥ papraccha taṁ brahman
vyāsaḥ satyavatī-sutaḥ
sūta uvāca
evaṁ niśamya bhagavān
devarṣer janma karma ca
bhūyaḥ papraccha taṁ brahman
vyāsaḥ satyavatī-sutaḥ

Synonyma

Synonyms

sūtaḥ uvāca — Sūta řekl; evam — tak; niśamya — vyslyšel; bhagavān — mocná inkarnace Boha; devarṣeḥ — velkého mudrce mezi bohy; janma — narození; karma — činnosti; ca — a; bhūyaḥ — opět; papraccha — otázal se; tam — ho; brahman — ó brāhmaṇové; vyāsaḥ — Vyāsadeva; satyavatī-sutaḥ — syn Satyavatī.

sūtaḥ uvāca — Sūta said; evam — thus; niśamya — hearing; bhagavān — the powerful incarnation of God; devarṣeḥ — of the great sage among the gods; janma — birth; karma — work; ca — and; bhūyaḥ — again; papraccha — asked; tam — him; brahman — O brāhmaṇas; vyāsaḥ — Vyāsadeva; satyavatī-sutaḥ — the son of Satyavatī.

Překlad

Translation

Sūta řekl: Ó brāhmaṇové, když Vyāsadeva, inkarnace Boha a syn Satyavatī, takto vyslyšel vše o narození a činnostech Śrī Nārady, otázal se následovně.

Sūta said: O brāhmaṇas, thus hearing all about Śrī Nārada’s birth and activities, Vyāsadeva, the incarnation of God and son of Satyavatī, inquired as follows.

Význam

Purport

Vyāsadeva chtěl vědět víc o Nāradajīho dokonalosti, a proto se snažil dozvědět se o něm co nejvíce. V této kapitole bude Nāradajī vyprávět, jak se mu dostalo krátkého setkání s Pánem, když byl pohroužen v transcendentálních myšlenkách na odloučení od Pána a cítil tak hluboký zármutek.

Vyāsadeva was further inquisitive to know about the perfection of Nāradajī, and therefore he wanted to know about him more and more. In this chapter Nāradajī will describe how he was able to have a brief audience with the Lord while he was absorbed in the transcendental thought of separation from the Lord and when it was very painful for him.