Skip to main content

Sloka 7

ТЕКСТ 7

Verš

Текст

dvitīyaṁ tu bhavāyāsya
rasātala-gatāṁ mahīm
uddhariṣyann upādatta
yajñeśaḥ saukaraṁ vapuḥ
двитӣйа ту бхавйсйа
растала-гат махӣм
уддхаришйанн упдатта
йаджеа саукара вапу

Synonyma

Пословный перевод

dvitīyam — druhá; tu — ale; bhavāya — pro dobro; asya — této planety Země; rasātala — nejnižší oblasti; gatām — šel; mahīm — Země; uddhariṣyan — zdvihl; upādatta — ustanovil; yajñeśaḥ — majitel nebo svrchovaný uživatel; saukaram — kančí; vapuḥ — inkarnace.

двитӣйам — вторая; ту — а; бхавйа — ради блага; асйа — этой Земли; растала — из низшей области; гатм — попавшую; махӣм — Землю; уддхаришйан — подняв; упдатта — водрузил; йаджеа — владыка, или высший наслаждающийся; саукарам — в образе вепря; вапу — воплощение.

Překlad

Перевод

Svrchovaný uživatel všech obětí se zjevil ve Své podobě kance (druhá inkarnace) a pro dobro Země vyzdvihl Zemi z podsvětí vesmíru.

Верховный наслаждающийся всеми жертвоприношениями явился в облике воплощения вепря [второго воплощения] и ради блага Земли поднял ее из низших областей вселенной.

Význam

Комментарий

Každá jednotlivá inkarnace Osobnosti Božství má Své určité poslání. Neexistuje inkarnace, která by neměla upřesněné poslání, a toto poslání je vždy svým způsobem neobyčejné. Žádná jiná živá bytost by ho nemohla splnit. Inkarnace kance měla za úkol vyzdvihnout Zemi z plutonických oblastí temné hmoty. Většinou je činností kance vyzdvihnout něco ze špinavých míst. Všemocný Pán tento zázrak také učinil k údivu asurů, kteří Zemi do tak špinavého místa uvrhli. Pro Osobnost Božství není nic nemožné. Přestože hrál Pán roli kance, oddaní Ho vzývají a uctívají, neboť je za každých okolností transcendentální.

Как видно из данного стиха, для каждого воплощения Личности Бога упоминается и его конкретная миссия. Воплощение не может не иметь какой-то миссии, и эта миссия всегда неординарна. Она не под силу ни одному живому существу. Воплощение вепря должно было поднять Землю из нечистой области Плутона. Рыться в нечистых местах — занятие вепря, и всемогущая Личность Бога явила это чудо асурам, спрятавшим Землю в грязном месте. Для Личности Бога нет ничего невозможного, и преданные всегда поклоняются Ему, даже если Он играет роль вепря, ибо Он всегда трансцендентен.