Skip to main content

Sloka 15

ВІРШ 15

Verš

Текст

tan no bhavān vai bhagavat-pradhāno
mahattamaikānta-parāyaṇasya
harer udāraṁ caritaṁ viśuddhaṁ
śuśrūṣatāṁ no vitanotu vidvan
тан но бгава̄н ваі бгаґават-прадга̄но
махаттамаіка̄нта-пара̄йан̣асйа
харер уда̄рам̇ чарітам̇ віш́уддгам̇
ш́уш́рӯшата̄м̇ но вітаноту відван

Synonyma

Послівний переклад

tat — proto; naḥ — nás; bhavān — ty; vai — jistě; bhagavat — ve vztahu k Osobnosti Božství; pradhānaḥ — hlavně; mahat-tama — největší z velkých; ekānta — výlučně; parāyaṇasya — útočiště; hareḥ — Pána; udāram — nestranný; caritam — činnosti; viśuddham — transcendentální; śuśrūṣatām — ti, kteří jsou pozorní a otevření; naḥ — nám; vitanotu — prosíme popiš; vidvan — ó učený.

тат   —   тому; нах̣   —   нас; бгава̄н   —   вельмишановний; ваі—   певно; бгаґават—що має стосунок до Бога-Особи; прадга̄нах̣  —   головно ; махат-тама   —   найбільших серед найбільших; ека̄нта  —  виключно; пара̄йан̣асйа  —  притулку; харех̣  —   Господа; уда̄рам  —  неупереджені; чарітам  —  діяння; віш́уддгам  —  трансцендентні; ш́уш́рӯшата̄м  —  тим, хто прагне почути; нах̣  —  нам; вітаноту  —  ласкаво повідай; відван  —  о вчений.

Překlad

Переклад

Ó Sūto Gosvāmī, jsi učený a čistý oddaný Pána, protože Osobnost Božství je hlavním objektem tvé služby. Proto prosíme, popiš nám zábavy Pána, které se vymykají všem hmotným představám, neboť dychtíme přijmout taková poselství.

О Суто Ґосвамі! Тобі відома істина, і ти    —    чистий відданий Господа, бо головна твоя мета    —    служити Богові-Особі. Тож, будь ласка, повідай нам про розваги Господа, що перевершують будь-які матеріальні уявлення, бо ми спраглися за такими оповідями.

Význam

Коментар

Ten, kdo vypráví o transcendentálních činnostech Pána, má mít jen jeden objekt uctívání a služby — Pána Kṛṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství. A posluchači těchto námětů mají dychtit po naslouchání o Něm. Je-li možná taková kombinace — kvalifikovaný vypravěč a kvalifikované publikum — pak je to ta vhodná situace pro pokračování rozprav o Transcendenci. Profesionální vypravěči a posluchači zapletení v hmotných činnostech nemohou z těchto rozprav vytěžit ten skutečný prospěch. Profesionální vypravěči předvádějí Bhāgavata-saptāhu, aby si tím vydělali na své rodinné výdaje, a hmotně založené publikum naslouchá těmto rozpravám Bhāgavata-saptāhy s vizí hmotného prospěchu v oblasti náboženství, bohatství, smyslového požitku či osvobození. Takové rozpravy o Bhāgavatamu jsou znečištěné hmotnými kvalitami. Rozpravy mezi světci v Naimiṣāraṇyi a Śrī Sūtou Gosvāmīm jsou však na transcendentální úrovni. Jejich motivem není žádný hmotný zisk. Při takových rozpravách vychutnává jak publikum, tak i vypravěč neomezenou transcendentální rozkoš, a mohou proto pokračovat po mnoho tisíc let. Nyní trvají Bhāgavata-saptāhy pouhých sedm dní a když představení skončí, publikum i vypravěč se zapojí do svých obvyklých hmotných činností. Je tomu tak proto, že vypravěč není bhagavat-pradhāna a publikum není śuśrūṣatām, jak bylo vysvětleno dříve.

Оповідати про трансцендентні діяння Господа може тільки той, хто своє служіння й поклоніння присвячує Господеві Крішні, Верховному Богові-Особі, і тільки Йому. А ті, що прийшли слухати такі оповіді, повинні мати палке бажання чути про Господа. Бесіди про Трансцендентне можуть тривати, коли виконано обидві ці умови, а саме коли є гідний оповідач і підготовані до сприйняття оповіді слухачі. Якщо ж такі обговорення відбуваються між платними оповідачами та поглинутими матеріальними думками слухачами, це не дасть справжньої користи нікому. Платні оповідачі влаштовують бгаґавата-саптаху напоказ, щоб заробити на утримання сім’ї, а зацікавлені в матеріальних речах слухачі приймають участь у таких бесідах бгаґавата-саптахи, щоб дістати якусь матеріальну вигоду    —    стати доброчесними, забагатіти, отримати чуттєве задоволення чи звільнення. Такі обговорення «Бгаґаватам» не чисті від скверни матеріальних якостей. На противагу таким бесідам обговорення «Шрімад-Бгаґаватам» між мудрецями Наймішаран’ї та Сутою Ґосвамі відбувалось на трансцендентному рівні. Ніхто не прагнув ніяких матеріальних здобутків. Під час таких обговорень і слухачі, і оповідач відчувають безмежну трансцендентну насолоду і тому можуть слухати й говорити впродовж тисяч років. Сучасні бгаґавата-саптахи тривають тільки сім днів, а щойно вистава закінчується і слухачі, й оповідач повертаються до своєї звиклої матеріальної діяльности. Чому? Тому що оповідач не є бгаґават-прадга̄на, а слухачі не ш́уш́рӯшата̄м, як пояснено вище.