Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.17.17

Verš

dharma uvāca
etad vaḥ pāṇḍaveyānāṁ
yuktam ārtābhayaṁ vacaḥ
yeṣāṁ guṇa-gaṇaiḥ kṛṣṇo
dautyādau bhagavān kṛtaḥ

Synonyma

dharmaḥ — osobnost náboženství; uvāca — řekl; etat — to vše; vaḥ — tebou; pāṇḍaveyānām — těch, kteří náleží k pāṇḍuovské dynastii; yuktam — hodí se na; ārta — trpící; abhayam — prostý všeho strachu; vacaḥ — slova; yeṣām — tato; guṇa-gaṇaiḥ — kvalifikacemi; kṛṣṇaḥ — i Pán Kṛṣṇa; dautya-ādau — povinnost posla atd.; bhagavān — Osobnost Božství; kṛtaḥ — vykonával.

Překlad

Dharma, osobnost náboženství, řekl: Tvá slova jsou hodna člena pāṇḍuovské dynastie. Velká oddanost Pāṇḍuovců zaujala i Pána Kṛṣṇu, Osobnost Božství, do té míry, že jim sloužil jako jejich posel.

Význam

Ujištění a výzvy Mahārāje Parīkṣita nikterak nezveličovaly jeho skutečnou moc. Mahārāja řekl, že ani obyvatelé nebes by nemohli uniknout jeho přísné vládě, kdyby narušovali náboženské zásady. Nebyl nijak nemístně pyšný, protože oddaný Pána je stejně mocný jako Pán a někdy Jeho milostí ještě mocnější. Každý slib, který oddaný dá, byť obyčejně by ho bylo velice obtížné dodržet, bude milostí Pána řádně splněn. Čistá oddaná služba Pāṇḍuovců a jejich plná odevzdanost umožnily Nejvyššímu Pánovi stát se Arjunovým vozatajem a někdy doručovatelem jejich dopisů. Pána velice těší tyto povinnosti, které plní pro Svého oddaného, protože Pán chce poskytovat službu Svému čistému oddanému, jehož životním zaměstnáním není nic jiného, než sloužit Pánovi s láskou a naprostou oddaností. Mahārāja Parīkṣit, vnuk Arjuny, slavného přítele a služebníka Pána, byl čistým oddaným Pána právě jako jeho děd, a proto byl Pán neustále s ním, už od chvíle, kdy ležel bezmocně v lůně své matky a byl napaden žhnoucí brahmāstrou, zbraní Aśvatthāmy. Oddaný je vždy pod ochranou Pána, a proto ujištění Mahārāje Parīkṣita se muselo naplnit. Býk zosobňující náboženství přijal tuto skutečnost a poděkoval králi za to, že je věrný svému vznešenému postavení.