Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.15.1

Verš

sūta uvāca
evaṁ kṛṣṇa-sakhaḥ kṛṣṇo
bhrātrā rājñā vikalpitaḥ
nānā-śaṅkāspadaṁ rūpaṁ
kṛṣṇa-viśleṣa-karśitaḥ

Synonyma

sūtaḥ uvāca — Sūta Gosvāmī řekl; evam — takto; kṛṣṇa-sakhaḥ — slavný přítel Kṛṣṇy; kṛṣṇaḥ — Arjuna; bhrātrā — jeho starším bratrem; rājñā — krále Yudhiṣṭhira; vikalpitaḥ — vyspekulované; nānā — různé; śaṅka-āspadam — založené na mnoha pochybnostech; rūpam — podoby; kṛṣṇa — Pána Śrī Kṛṣṇy; viśleṣa — pocity odloučení; karśitaḥ — cítil velký zármutek.

Překlad

Sūta Gosvāmī řekl: Arjuna, slavný přítel Pána Kṛṣṇy, cítil veliký žal ze svých silných pocitů odloučení od Kṛṣṇy, a zvídavé dohady Mahārāje Yudhiṣṭhira šly proto mimo něj.

Význam

Arjuna byl příliš zarmoucený a jeho hrdlo bylo téměř zalknuté, takže na zvídavé otázky a dohady Mahārāje Yudhiṣṭhira nemohl náležitě odpovědět.