Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.14.1

Verš

sūta uvāca
samprasthite dvārakāyāṁ
jiṣṇau bandhu-didṛkṣayā
jñātuṁ ca puṇya-ślokasya
kṛṣṇasya ca viceṣṭitam

Synonyma

sūtaḥ uvāca — Śrī Sūta Gosvāmī řekl; samprasthite — odejel; dvārakāyām — do města Dvāraky; jiṣṇau — Arjuna; bandhu — přátele a příbuzné; didṛkṣayā — aby potkal; jñātum — dozvědět se; ca — také; puṇya-ślokasya — o tom, Jehož slávu opěvují védské hymny; kṛṣṇasya — o Pánu Kṛṣṇovi; ca — a; viceṣṭitam — dalších plánech.

Překlad

Śrī Sūta Gosvāmī řekl: Arjuna odejel do Dvāraky, aby navštívil Pána Śrī Kṛṣṇu a ostatní přátele a také aby se od Pána dozvěděl o Jeho dalších plánech.

Význam

Jak je řečeno v Bhagavad-gītě, Pán sestoupil na Zemi, aby chránil věřící a zničil bezbožné, takže po bitvě na Kurukṣetře a ustanovení vlády Mahārāje Yudhiṣṭhira bylo Jeho poslání splněné. Pāṇḍuovci, zvláště Śrī Arjuna, byli věčnými společníky Pána, a proto Arjuna odejel do Dvāraky zjistit další Pánův program.