Skip to main content

Sloka 49

ВІРШ 49

Verš

Текст

so ’yam adya mahārāja
bhagavān bhūta-bhāvanaḥ
kāla-rūpo ’vatīrṇo ’syām
abhāvāya sura-dviṣām
со ’йам адйа маха̄ра̄джа
бга
ґава̄н бгӯта-бга̄ванах̣
ка̄ла-рӯпо ’ватірн̣о ’сйа̄м
абга̄ва̄йа сура-двіша̄м

Synonyma

Послівний переклад

saḥ — ten Nejvyšší Pán; ayam — Pán Śrī Kṛṣṇa; adya — právě; mahārāja — ó králi; bhagavān — Osobnost Božství; bhūta-bhāvanaḥ — stvořitel neboli otec všeho stvořeného; kāla-rūpaḥ — v převleku za všepohlcující čas; avatīrṇaḥ — sestoupil; asyām — na svět; abhāvāya — aby odstranil; sura-dviṣām — ty, kteří jsou proti vůli Pána.

сах̣  —  Він, Верховний Господь; айам  —  Господь Шрі Крішна; адйа—тепер; маха̄ра̄джа—шановний царю; бгаґава̄н—Бог- Особа; бгӯта-бга̄ванах̣  —  творець усього чи батько всього створеного; ка̄ла-рӯпах̣  —  у подобі всепоглинаючого часу; аватірн̣ах̣  —  зійшов; асйа̄м  —  у світ; абга̄ва̄йа  —  щоб усунути; сура-двіша̄м  —  тих, хто йде проти волі Господа.

Překlad

Переклад

Tento Pán Śrī Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, nyní sestoupil na Zemi v podobě všepohlcujícího času (kāla-rūpa), aby ze světa odstranil závistivé.

Він, цей Верховний Бог-Особа, Господь Шрі Крішна, прибравши подоби всепоглинаючого часу [кала-рупи], зійшов на землю, щоб очистити світ від заздрісних людей.

Význam

Коментар

Existují dvě třídy lidských bytostí, a to lidé závistiví a pokorní. Nejvyšší Pán je jeden a je otcem všech živých bytostí, a proto závistivé živé bytosti jsou rovněž Jeho syny, ale říká se jim asurové. Zato živé bytosti, které poslouchají svrchovaného otce, se nazývají devatové, polobozi, protože nejsou znečištěni hmotným pojetím života. Asurové nejenže závidí Pánu a dokonce popírají Jeho existenci, ale závidí také všem ostatním živým bytostem. Pán příležitostně napraví situaci na světě tím, že odstraní vládu asurů a nastolí vládu devatů jako byli Pāṇḍuovci. V tomto verši je velice významné, že je označen slovem kāla, tedy že přišel v převlečení v podobě času. Pán není ani zdaleka nebezpečný; Jeho podoba je transcendentální a plná věčnosti, poznání a blaženosti. Oddaným se odhaluje ve Své skutečné podobě a neoddaným se jeví jako kāla-rūpa, příčinná podoba. Tato příčinná podoba Pána není asurům nikterak příjemná, a proto si o Něm raději myslí, že žádnou podobu nemá, aby se cítili jisti, že nebudou Pánem zničeni.

Існує два типи людей    —    заздрісні і покірливі. Верховний Господь один, і Він отець усіх живих істот, а тому заздрісні живі істоти    —    також Його сини, однак їх називають асурами. А тих живих істот, які коряться верховному батькові, звуть деватами, півбогами, тому що скверна матеріалістичного сприйняття життя їх не занечищує. Що ж до асур, то вони заздрять не лише Господеві, заперечуючи навіть саме Його існування, а й усім іншим істотам. Час від часу Господь звільняє світ від панування асурів і встановлює владу деват, як-оце Пандав. Тут заслуговує уваги, що Господь змальований у вірші як той, що прибрав подоби кали. Господь зовсім не загрозливий, Він    —    трансцендентна форма вічности, знання та блаженства. Його істинна подоба відкривається відданим, натомість невідданим Він являється у подобі кала-рупи, причинової форми. Асурам аж ніяк не до вподоби та причинова форма Господа, і тому вони вважають, що Господь не має форми, бо це дає їм відчуття безпеки і змогу думати, що Господь їх не знищить.