Skip to main content

Sloka 48

ВІРШ 48

Verš

Текст

tad idaṁ bhagavān rājann
eka ātmātmanāṁ sva-dṛk
antaro ’nantaro bhāti
paśya taṁ māyayorudhā
тад ідам̇ бгаґава̄н ра̄джанн
ека а̄тма̄тмана̄м̇ сва-др̣к
антаро ’нантаро бга̄ті
паш́йа там̇ ма̄йайорудха̄

Synonyma

Послівний переклад

tat — proto; idam — tato manifestace; bhagavān — Osobnost Božství; rājan — ó králi; ekaḥ — jeden jediný; ātmā — Nadduše; ātmanām — Svými energiemi; sva-dṛk — kvalitativně stejné jako On; antaraḥ — vně; anantaraḥ — uvnitř a Sám; bhāti — se projevuje; paśya — pohlížej; tam — pouze na Něho; māyayā — projevy různých energií; urudhā — vypadá být mnoha.

тат  —  тому; ідам  —  це проявлення; бгаґава̄н  —  Бог-Особа; ра̄джан  —  царю; еках̣  —  один і іншого немає; а̄тма̄  —  Наддуша; а̄тмана̄м  —  Своїми енерґіями; сва-др̣к  —  подібними до Нього за якостями; антарах̣  —  зовні; анантарах̣  —  всередині і Сам по Собі; бга̄ті  —  так проявляється; паш́йа  —  подивися; там  —  тільки на Нього; ма̄йайа̄  —  проявом різноманітних енерґій; урудга̄  —  здається багатьма.

Překlad

Переклад

Proto, ó králi, hleď pouze na Nejvyššího Pána, který je jeden jediný, který se projevuje různými energiemi a je uvnitř i vně.

Тому я раджу тобі, царю, звернути погляд на Верховного Господа, хто є один і тільки один, хто проявляє Себе через різноманітні енерґії і хто перебуває і всередині, і зовні.

Význam

Коментар

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je jeden jediný, ale projevuje se prostřednictvím různých energií, jelikož je přirozeně blažený. Živé bytosti jsou rovněž jakožto projevy Jeho okrajové energie kvalitativně totožné s Pánem, a existuje bezpočet živých bytostí uvnitř i vně jak vnější, tak vnitřní energie Pána. Jelikož duchovní svět je projevem Pánovy vnitřní energie, živé bytosti náležící do této vnitřní síly jsou kvalitativně totožné s Pánem a nejsou znečištěny vnější silou. Přestože je živá bytost kvalitativně totožná s Pánem, kvůli znečištění hmotného světa se projevuje zvráceným způsobem, a proto zažívá v hmotném světě takzvané štěstí a neštěstí. Všechny tyto zážitky jsou vesměs pomíjivé a nemají na duchovní duši vliv. To, že duše vnímá toto pomíjivé štěstí a neštěstí, je způsobeno pouze tím, že zapomíná na své vlastnosti, které jsou stejné jako má Pán. Od Pána Samotného ovšem neustále přicházejí popudy zevnitř i zvenku, podle kterých může živá bytost napravit svoji pokleslou situaci. Zevnitř Pán usměrňuje toužící živé bytosti jako lokalizovaná Paramātmā a zvenku je usměrňuje Svými projevy v podobě duchovního mistra a zjevených písem. Člověk má hledět na Pána; nemá být znepokojen takzvanými projevy štěstí a neštěstí, ale má se snažit spolupracovat s Pánem na Jeho vnějších činnostech určených pro nápravu pokleslých duší. Pouze na Jeho nařízení se má člověk stát duchovním mistrem a spolupracovat s Pánem. Nikdo se nemá stát duchovním mistrem pro vlastní prospěch a pro nějaký hmotný zisk; dělat si z toho obchod nebo si tak vydělávat na živobytí. Praví duchovní mistři, kteří vzhlížejí k Nejvyššímu Pánu a chtějí s Ním spolupracovat, jsou ve skutečnosti s Pánem kvalitativně totožní, a ti, kteří zapomínají, jsou pouze převráceným odrazem. Yudhiṣṭhirovi Mahārājovi tedy Nārada radí, aby nebyl zneklidněný otázkami takzvaného štěstí a neštěstí, ale aby pouze vzhlížel k Pánovi a snažil se naplňovat poslání, pro které Pán sestoupil. To bylo jeho prvořadou povinností.

Верховний Господь Бог-Особа є один, і іншого такого немає, однак Він проявляє Себе через різноманітні енерґії, бо з самої Своєї природи Він повний вічного блаженства. Живі істоти є проявом Його межової енерґії і якісно єдині з Господом. Як у зовнішній і внутрішній енерґіях Господа, так і поза ними існує безліч істот. Духовний світ є виявом внутрішньої енерґії Господа, і тому живі істоти у внутрішній енерґії якісно єдині з Господом і вільні від скверни зовнішньої енерґії. А жива істота у матеріальному світі, хоча вона і єдина з Господом якісно, покрита скверною цього світу і проявляє свою природу спотворено, через що відчуває так звані щастя й нещастя цього світу. Всі ці відчуття минущі і не здатні заторкнути духовну душу. Істота відчуває такі «щастя» й «нещастя» лише тому, що забула за свою сутність, якісно таку саму, як у Господа. Однак Господь Сам постійно допомагає їй зсередини й ззовні, даючи падшій живій істоті провід, аби вона могла виправитись. Зсередини Він поправляє бажання істоти як локалізована Параматма, а ззовні поправляє її діяльність через Свої проявлення    —    духовного вчителя та явлені писання. Тому людині слід звернути погляд до Господа; не треба піддаватися так званим щастю та нещастю, натомість слід старатися допомогти Господеві в Його зусиллях ззовні направляти падші душі на правильний шлях. Стати духовним учителем можливо тільки з Його наказу, і це означає співпрацювати з Господом. Людина не має права ставати духовним вчителем заради власної користи чи матеріальних здобутків, щоб робити з цього бізнес і заробляти тим на прожиття. Істинні духовні вчителі звертають погляд до Верховного Господа і співпрацюють з Ним, виявляючи свою якісну тотожність з Господом, тимчасом як ті, що забули Господа,    —    це Його спотворені відображення. Тож Нарада порадив Юдгіштгірі Махараджі заховувати спокій за так званих щастя-нещастя і натомість звертати погляд тільки на Господа, допомагаючи Йому виконувати місію, з якою Він прийшов у цей світ. Такий був найперший обов’язок Юдгіштгіри.