Skip to main content

Sloka 35

Text 35

Verš

Text

sūta uvāca
kṛpayā sneha-vaiklavyāt
sūto viraha-karśitaḥ
ātmeśvaram acakṣāṇo
na pratyāhātipīḍitaḥ
sūta uvāca
kṛpayā sneha-vaiklavyāt
sūto viraha-karśitaḥ
ātmeśvaram acakṣāṇo
na pratyāhātipīḍitaḥ

Synonyma

Synonyms

sūtaḥ uvāca — Sūta Gosvāmī řekl; kṛpayā — z hlubokého soucitu; sneha-vaiklavyāt — porucha duševní rovnováhy na základě hluboké náklonnosti; sūtaḥ — Sañjaya; viraha-karśitaḥ — smutný z odloučení; ātma-īśvaram — svého pána; acakṣāṇaḥ — neviděl; na — ne; pratyāha — odpovídal; ati-pīḍitaḥ — příliš zarmoucený.

sūtaḥ uvāca — Sūta Gosvāmī said; kṛpayā — out of full compassion; sneha-vaiklavyāt — mental derangement due to profound affection; sūtaḥ — Sañjaya; viraha-karśitaḥ — distressed by separation; ātma-īśvaram — his master; acakṣāṇaḥ — having not seen; na — did not; pratyāha — replied; ati-pīḍitaḥ — being too aggrieved.

Překlad

Translation

Sūta Gosvāmī řekl: Když Sañjaya neviděl svého pána Dhṛtarāṣṭru, byl zarmoucený soucitem a pohnutím mysli a nemohl Mahārājovi Yudhiṣṭhirovi náležitě odpovědět.

Sūta Gosvāmī said: Because of compassion and mental agitation, Sañjaya, not having seen his own master, Dhṛtarāṣṭra, was aggrieved and could not properly reply to Mahārāja Yudhiṣṭhira.

Význam

Purport

Sañjaya byl po velice dlouhou dobu osobním pomocníkem Mahārāje Dhṛtarāṣṭry a mohl tak zkoumat jeho život. Když se nakonec dozvěděl, že Dhṛtarāṣṭra odešel z domova bez jeho vědomí, jeho lítost neznala hranic. Měl s ním ohromný soucit, protože Dhṛtarāṣṭra prohrál v bitvě na Kurukṣetře všechno, lidi i peníze, a nakonec musel zklamaný životem i s královnou opustit domov. Díval se na situaci vlastníma očima, jelikož nevěděl, že Vidura dal Dhṛtarāṣṭrovi duchovní poznání, a že král odcházel v radostném nadšení za lepším životem, který ho čekal po jeho odchodu z temné studny jeho domova. Dokud člověk není přesvědčený, že po zřeknutí se současného života ho čeká lepší život, který bude lepší, nemůže vstoupit do životního stádia odříkání pouze tím, že si vymění šaty nebo odejde z domova.

Sañjaya was the personal assistant of Mahārāja Dhṛtarāṣṭra for a very long time, and thus he had the opportunity to study the life of Dhṛtarāṣṭra. And when he saw at last that Dhṛtarāṣṭra had left home without his knowledge, his sorrows had no bound. He was fully compassionate toward Dhṛtarāṣṭra because in the game of the Battle of Kurukṣetra, King Dhṛtarāṣṭra had lost everything, men and money, and at last the King and the Queen had to leave home in utter frustration. He studied the situation in his own way because he did not know that the inner vision of Dhṛtarāṣṭra has been awakened by Vidura and that therefore he had left home in enthusiastic cheerfulness for a better life after departure from the dark well of home. Unless one is convinced of a better life after renunciation of the present life, one cannot stick to the renounced order of life simply by artificial dress or staying out of the home.