Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.13.13

Verš

nanv apriyaṁ durviṣahaṁ
nṛṇāṁ svayam upasthitam
nāvedayat sakaruṇo
duḥkhitān draṣṭum akṣamaḥ

Synonyma

nanu — skutečnost; apriyam — nepříjemné; durviṣaham — nesnesitelné; nṛṇām — lidstva; svayam — samo; upasthitam — objevuje se; na — ne; āvedayat — vyjádřil; sakaruṇaḥ — soucitný; duḥkhitān — nešťastné; draṣṭum — vidět; akṣamaḥ — nemohl.

Překlad

Soucitný Mahātmā Vidura nemohl nikdy vydržet pohled na Pāṇḍuovce, když byli zarmoucení, a proto se o této nepříjemné a nesnesitelné katastrofě nezmiňoval, neboť pohromy přicházejí samy od sebe.

Význam

Podle Nīti-śāstry (občanských zákonů) člověk nemá říkat nepříjemnou pravdu, která by zarmoutila druhé. Neštěstí přichází samo řízením přírodních zákonů a není správné ho zvětšovat nějakou propagandou. Pro soucitnou duši jako byl Vidura, a zvláště při jednání s milovanými Pāṇḍuovci, bylo téměř nemožné vyslovit tak nepříjemnou zprávu, jakou byla zvěst o zničení yaduovské dynastie. Proto o ní záměrně mlčel.