Skip to main content

Sloka 15

Text 15

Verš

Text

mṛdaṅga-śaṅkha-bheryaś ca
vīṇā-paṇava-gomukhāḥ
dhundhury-ānaka-ghaṇṭādyā
nedur dundubhayas tathā
mṛdaṅga-śaṅkha-bheryaś ca
vīṇā-paṇava-gomukhāḥ
dhundhury-ānaka-ghaṇṭādyā
nedur dundubhayas tathā

Synonyma

Synonyms

mṛdaṅga — příjemně znějící buben; śaṅkha — lastura; bheryaḥ — dechový nástroj; ca — a; vīṇā — strunný nástroj; paṇava — typ flétny; gomukhāḥ — jiná flétna; dhundhurī — další buben; ānaka — kotle; ghaṇṭā — zvon; ādyāḥ — jiné; neduḥ — zněly; dundubhayaḥ — další typ bubnu; tathā — tehdy.

mṛdaṅga — sweet-sounding drum; śaṅkha — conchshell; bheryaḥ — brass band; ca — and; vīṇā — string band; paṇava — a kind of flute; gomukhāḥ — another flute; dhundhurī — another drum; ānaka — kettle; ghaṇṭā — bell; ādyāḥ — others; neduḥ — sounded; dundubhayaḥ — other different types of drums; tathā — at that time.

Překlad

Translation

Když Pán opouštěl hastināpurský palác, na Jeho počest zněly mṛdaṅgy, dholy, nagry, dhundhurī, dundubhi a ostatní druhy bubnů a také různé druhy fléten, vīṇy, gomukhy a bherī.

While the Lord was departing from the palace of Hastināpura, different types of drums — like the mṛdaṅga, dhola, nagra, dhundhurī and dundubhi — and flutes of different types, the vīṇā, gomukha and bherī, all sounded together to show Him honor.